English

Muuli ja kärry - En åsna och en kärra

Organization and Business Gifts

€500.00

Includes a digital download
Report content
Product description

Muuli ja kärry etiopialaiselle metsäosuuskunnalle - En åsna och en kärra till skogsandelslagen i Etiopia

Gåvobeskrivning på svenska hittar du nedan

Etiopiassa, Amharan alueella, toteutetaan metsänomistajien kanssa hanketta, jonka tarkoituksena on nostaa pienviljelijöitä köyhyydestä. Puulle on kova kysyntä Etiopiassa. Niinpä peltojen ympärillä kasvava metsä tarjoaa hyvän mahdollisuuden toimeentulolle, kunhan puut saadaan markkinoille ja niistä saadaan oikeudenmukainen korvaus tuottajille.

FFD:n hankkeessa osuuskuntia tuetaan muun muassa hankkimalla osuuskunnille vaikeassa maastossa puunkuljetukseen soveltuva muuli. Muulin avulla myytäväksi menevä puu saadaan helpommin kuljetettua osuuskunnan yhteisille myyntipaikoille. Osuuskunta lähettää kerralla enemmän puuta ostajalle ja näin jokainen osuuskunnan jäsen saa puustaan oikeudenmukaista hintaa.

Antamalla tämän aineettoman lahjan mahdollistat muulin ja kärryn ostamisen etiopialaiselle metsäosuuskunnalle.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


I regionen Amhara i Etiopien har FFD ett projekt, där målet är att lyfta småskaliga skogsägare ur fattigdomen. Virke och trä har stor efterfrågan i Etiopien, och därmed ger skogen som växer kring åkrarna en bra inkomstmöjlighet – bara virket når marknaden och producenterna får ett skäligt pris för sin produkt.

Genom denna immateriella gåva möjliggör du införskaffandet av en åsna och en kärra för ett etiopiskt skogsbruksandelslag.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.

Sijoita kestävästi maailmaan! Investera i en hållbar värld!