English

Maitoseparaattori - Mjölkseparator

Organization and Business Gifts

€100.00

Product description

Maitoseparaattori Etiopiaan - En mjölkseparator till Etiopien

Gåvobeskrivning på svenska hittar du nedan

Etiopiassa paikallisia maito-osuuskuntia koulutetaan ja vahvistetaan, jotta jäsenet saavat oikeudenmukaisen korvauksen tuotetusta maidosta ja maito saadaan pilaantumatta markkinoille. Hävikin vähentämiseksi osuuskuntiin investoidaan antamalla tarpeelliset tuotantovälineet, kuten maitoseparaattori. Sadan euron lahjoituksella tarpeellisen separaattorin hinnasta katetaan 5 %.

Separaattori erottaa maidon rasvaisen osan herasta, jolloin se voidaan edelleen kirnuta voiksi. Etenkään paastoaikana, jolloin Etiopiassa ei kuluteta eläinperäisiä tuotteita, kaikkea osuuskunnan jäseniltä päivittäin kerättyä maitoa ei saada myydyksi maitona. Separaattorin avulla ylitse jäävä maito voidaan jalostaa voiksi, varastoida ja myydä myöhemmin. Näin hävikki vähenee ja osuuskuntien jäsenet saavat maidosta korvauksen tasaisesti ympäri vuoden.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


I Etiopien stöder och stärker FFD lokala mjölkproduktionsandelslag, så att medlemmarna får en skälig ersättning för den mjölk de producerar och mjölken når marknaden innan den hinner fara illa. För att minska på svinnet investeras det i andelslagen i anskaffning av nödvändiga redskap, såsom mjölkseparatorer. Hundra euro täcker ungefär 5 % av en mjölkseparators införskaffningspris.

Genom denna immateriella gåva hjälper du Etiopiens mjölkbönder i införskaffningen av en ny mjölkseparator.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.

Sijoita kestävästi maailmaan! Investera i en hållbar värld!