English

Mehiläispesä - Bikupa

€40.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Moderni mehiläispesä etiopialaiselle pientuottajalle
En modern bikupa till en småskalig producent i Etiopien
A modern beehive to a smallscale producer in Ethiopia

Tällä lahjalla mahdollistat yhden modernin mehiläispesän ja tarvikkeiden hankkimisen etiopialaiselle pientuottajalle. Hunaja- ja mehiläisvahatuotanto antaa pientuottajille tuloja, ja vahvistaa perheen omavaraisuutta.

Etiopiassa mm. hunajantuotannolla on merkitystä paitsi tulonlähteenä, myös ilmastokestävyyden kannalta: FFD:n tukemat osuuskunnat toimivat kuivilla alueilla, jotka ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Mehiläistenhoito on heille tärkeä tapa monipuolistaa elinkeinojaan, mikä parantaa ilmastokestävyyttä.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Genom denna gåva ger du en modern bikupa med tillbehör till en småskalig producent i Etiopien. Produktion av honung och bivax ger inkomst för småskaliga producenter och stärker familjens självförsörjning.

I Etiopien är honungsproduktionen viktig förutom som inkomstkälla även för klimatet: organisationerna FFD stöder i sitt projekt är verksamma i arida områden, som är speciellt utsatta för klimatförändringens inverkan. Apikultur, dvs. honungsproduktion, är ett viktigt sätt att diversifiera inkomstkällorna, som samtidigt har en positiv klimatpåverkan.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


Through this gift, you give a modern beehive with accessories to a small-scale producer in Ethiopia. Production of honey and beeswax provides income for small-scale producers and strengthens the family's self-sufficiency.

In Ethiopia, honey production is important not only as a source of income but also for the climate: the organizations FFD supports in its project are active in arid areas, which are particularly vulnerable to the effects of climate change. Apiculture, i.e. honey production, is an important way of diversifying the sources of income, which at the same time has a positive climate impact.

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop