English

Taklaa ilmastomuutos - Tackla klimatförändringen

€25.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Koulutusta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sopeutumistoimista metsänkasvattajille
Utbildning för småskaliga skogsbrukare i att bromsa och anpassa sig till klimatförändringen
Training on climate change mitigation and adaptation for foresters.

Aineettomalla lahjalla tuet ilmastotoimiin keskittyvää koulutusta ja metsänkasvattajien neuvontapalveluja Vietnamissa.

Pienviljelijät kärsivät ilmastonmuutoksesta ja tarvitsevat uusia taitoja selviytyäkseen. Samalla pientuottajat voivat toimillaan lisätä hiilensidontaa ja kasvattaa hiilivarastoja metsäpalstoillaan. Ilmastoälykkäät toimintatavat vaativat kuitenkin uutta tieto-taitoa ja käytännön neuvontaa.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Med denna gåva stöder du utbildning och rådgivningstjänster för klimatsmart skogsbruk i Vietnam.

Småskaliga jordbrukare lider av klimatförändringar och behöver nya färdigheter för att överleva. Samtidigt kan småskaliga producenter vidta åtgärder för att öka koldioxidbindningen och öka lagringen av kol på sina skogstomter. Men klimatsmart praxis kräver ny kunskap och praktiska råd.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


With this gift you will support climate education and foresters' advisory services in Vietnam.

Smallscale farmers are suffering from climate change and need new skills to survive. At the same time, smallscale producers can take action to increase carbon sequestration and increase carbon storage in their forest plots. However, climate -smart practices require new know-how and practical advice. You will provide opportunities to them!

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop