English

Taklaa ilmastomuutos - Combat climate change

€25.00

Product description
Koulutusta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sopeutumistoimista metsänkasvattajille -
Training on climate change mitigation and adaptation for foresters.

Aineettomalla lahjalla tuet ilmastotoimiin keskittyvää koulutusta ja metsänkasvattajien neuvontapalveluja Vietnamissa.

Pienviljelijät kärsivät ilmastonmuutoksesta ja tarvitsevat uusia taitoja selviytyäkseen. Samalla pientuottajat voivat toimillaan lisätä hiilensidontaa ja kasvattaa hiilivarastoja metsäpalstoillaan. Ilmastoälykkäät toimintatavat vaativat kuitenkin uutta tieto-taitoa ja käytännön neuvontaa.


With this gift you will support climate education and foresters' advisory services in Vietnam.

Small farmers are suffering from climate change and need new skills to survive. At the same time, small producers can take action to increase carbon sequestration and increase carbon storage in their forest plots. However, climate -smart practices require new know-how and practical advice. You will provide opportunities to them!

Sijoita kestävästi maailmaan! Investera i en hållbar värld!