English

Kalankasvatusallas - Fiskuppfödningsdamm

€100.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Kalankasvatusallas naisten osuuskunnalle Nepaliin
En fiskuppfödningsdamm till en kvinno-organisation i Nepal
A fish pond to a women's cooperative in Nepal

Antamalla tämän aineettoman lahjan mahdollistat yhden kalankasvatusaltaan Nepalin naisten tuottajaosuuskunnalle.

Riittävä ruoka on edellytys oppimiselle, terveydelle ja lapsen kehittymiselle terveeksi aikuiseksi. Kehitysmaissa kohentunut ruokaturva näkyykin perheessä erityisesti naisten ja lasten terveydessä. Ruoka tarvitsee kuitenkin tuottajia ja tuottajille riittäviä edellytyksiä ruoantuotantoon. FFD:n Nepalissa toteuttama kalahanke on kohdistettu naisryhmille ja -osuuskunnille, mutta koko perheen osallistuminen on tärkeää. Parantamalla tietotaito ravitsemuksesta ja viljely- ja säilöntämekanismeista on perheille jäänyt myydyn saaliin jälkeen enemmän ruokaa päivittäiseksi ravinnoksi. Lisääntynyt kalojen käyttö ruokana onkin parantanut perheiden ravitsemusta merkittävästi.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Genom denna immateriella gåva kan kvinnoandelslagen i Nepal anlägga en fiskuppfödningsdamm för sin produktion.

Tillräckligt med mat på bordet är en förutsättning för inlärning, god hälsa och barnens utveckling till att bli friska och starka individer. I utvecklingsländer märks ökad matsäkerhet speciellt genom bättre hälsa hos barn och kvinnor. För att få mat på bordet behövs förstås producenter och tillräckliga förutsättningar för produktionen. FFD:s fiskodlingsprojektet i Nepal riktar sig till kvinnogrupper och -andelslag, men hela familjens deltagande i projektet är ändå av största vikt. Genom att höja kunskapsnivån i näringslära, odlings- och lagringsteknik har projektet fått till stånd att en större andel av vinsten från de sålda produkterna går till mat för hela familjen. Den ökade andelen fisk i kosten har dessutom haft en positiv inverkan på familjernas näringsintag.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


Through this gift, a fish pond can be built for a women's cooperative in Nepal

FFD's fish farming project in Nepal is aimed at women's groups and cooperatives, but the whole family's participation in the project is still of utmost importance. By raising the level of knowledge in nutrition, cultivation and storage technology, the project has resulted in a larger share of the profits from the products sold going to food for the whole family. The increased proportion of fish in the diet has also had a positive effect on the families' nutritional intake.

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop