English

Istuta puita - Plantera träd

€60.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Männyn taimia hehtaarille Keniassa tai Tansaniassa
Tallplantor för en hektar till Kenya eller Tanzania
Pine tree seedlings for one hectare in Kenya or Tanzania

Tämän aineettoman lahjan avulla tuet kestävää ja kannattavaa metsätaloutta Keniassa ja Tansaniassa.

Metsätalous tuo merkittäviä tuloja maaseutualueille kehitysmaissa. Puita käytetään pääasiallisena energianlähteenä, mutta ne tuovat myös taloudellista etua sekä mahdollistavat yhteisön ekosysteemipalveluita. On tärkeää, että metsiä uudistetaan hyvän metsänhoidon käytäntöjen mukaan ja tuottavuutta parannetaan luonnon ehdoilla.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Genom denna immateriella gåva stöder du hållbart och lönsamt skogsbruk i Kenya och Tanzania

Skogsbruk ger betydande inkomster till landsbygdsområden i utvecklingsländer. Träd används som den huvudsakliga energikällan, men de ger också ekonomiska fördelar och möjliggör samhällets ekosystemtjänster. Det är viktigt att skogarna förnyas enligt god skogsförvaltning och att produktiviteten förbättras på naturliga villkor.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


With this gift, you will support sustainable and profitable forestry in Kenya and Tanzania.

Forestry brings prosperity to rural areas in developing countries. Trees provide energy resources to most families but also economic benefits and provision of ecosystem services to the wider community. Therefore, to save worlds forests it is necessary to increase the productivity of managed forests.

You will receive the gift details in your email after purchase. If you wish, you can download and print and intangible gift card and give it as a gift to a loved one to celebrate.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop