English

Auta vahvistamaan tuottajajärjestöjä - Stärkare producentorg

€50.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Tuottajajärjestöjen vahvistamista kehitysmaissa -
Stärkande av producentorganisationer i utvecklingsländer-
Strenghtening Producer Organizations in developing countries

Tällä aineettomalla lahjalla mahdollistat tuottajajärjestöjen tukemisen jatkossa.

FFD tukee kehitysmaiden tuottajia ja heidän järjestöjään. Toiminnan perustana on ajatus, että vahvemmat viljelijöiden tuottajajärjestöt edesauttavat demokratian, talouskasvun ja oikeudenmukaisemman tulonjaon aikaansaamista. Tuottajajärjestöjä vahvistamalla kehitysmaiden viljelijät saavat äänensä kuuluviin ja köyhyyttä on mahdollista vähentää.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


FFD stöder producenter och producentorganisationer i utvecklingsländer. Verksamheten baserar sig på tanken att starkare producentorganisationer representerar demokrati, ekonomisk tillväxt och rättvisa inkomstmöjligheter. Geno matt stärka producentorganisationer får producenterna i utvecklingsländer sina roster hörda, och det är möjligt att minska fattigdom.

Förutom ekonomiskt stöd innefattar verksamheten alltid konkret rådgivning specifikt för att tillgodose de lokala producenternas behov. organisering är ofta en essentiell del av områdena för utveckling, och i dessa frågor har finländarna goda erfarenheter att dela med sig av. Genom peer to peer-arbete och klara målsättningar har vi fått till stånd betydande resultat.

Genom denna immateriella gåva möjliggör du fortsatt stöd av organisering för småskaliga producenter i utvecklingsländer.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


With this gift, you are supporting Farmer Organizations to become stronger. When farmers have their voice heard poverty is reduced!

Strong Producer Organizations contribute to more democratic and stable societies. They boost economic growth and provide mechanisms to a fairer distribution of income.

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one.

Sijoita kestävästi maailmaan! Investera i en hållbar värld!