English

Vahva tuottajajärjestö - Stark producentorganisation

€50.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Tuottajajärjestöjen vahvistamista kehitysmaissa
Stärkande av producentorganisationer i utvecklingsländer
Strengthening Producer Organizations in developing countries

Tällä aineettomalla lahjalla mahdollistat tuottajajärjestöjen tukemisen Etiopiassa, Keniassa, Mosambikissa, Nepalissa, Tansaniassa ja Vietnamissa.

Kannattavat maatilat ja maaseudun elinkeinot luovat ruokaturvaa ja työpaikkoja kehitysmaiden kasvavalle väestölle. Yksittäiset viljelijät tarvitsevat kuitenkin tukia taitojensa ja pääomansa kartuttamiseksi. FFD tukee kehitysmaiden tuottajia ja heidän järjestöjään. Toiminnan perustana on ajatus, että vahvemmat viljelijöiden tuottajajärjestöt edesauttavat demokratian, talouskasvun ja oikeudenmukaisemman tulonjaon aikaansaamista. Tuottajajärjestöjä vahvistamalla kehitysmaiden viljelijät saavat äänensä kuuluviin ja köyhyyttä on mahdollista vähentää. Tavoitteemme on vahvistaa kehitysmaiden tuottajajärjestöjä ja varmistaa niiden toimintakyky vuosiksi eteenpäin.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Genom denna immateriella gåva möjliggör du fortsatt stöd av organisering för småskaliga producenter i Etiopien, Kenya, Moçambique, Nepal, Tanzania och Vietnam.

Lönsamt jordbruk skapar matsäkerhet och jobb för den växande befolkningen i utvecklingsländer. Enskilda jordbrukare behöver dock ett stödnätverk för att öka sin kompetens och sitt kapital. FFD stöder producenter och producentorganisationer i utvecklingsländer. Verksamheten baserar sig på tanken att starkare producentorganisationer representerar demokrati, ekonomisk tillväxt och rättvisa inkomstmöjligheter. Geno matt stärka producentorganisationer får producenterna i utvecklingsländer sina roster hörda, och det är möjligt att minska fattigdom. Vårt mål är att stärka producentorganisationer i utvecklingsländer och säkerställa deras livskraft i många år framöver.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


With this gift, you are supporting Farmer Organizations in Ethiopia, Kenya, Mozambique, Nepal, Tanzania and Vietnam to become stronger.

Productive family farms provide food security and employment for a growing population in developing countries. However, individual farmers require supporting networks able to provide knowledge and capital. Our goal is to strengthen Farmers’ Organizations, but also, to make sure that Farmers’ Organizations know how to keep strong for many years to come.

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop