English

Immersiivisen teatterin työpaja | Immersive Theatre Workshop

€100.00

Sold out
Product description

Työpaja opettaa immersiivisten ja osallistavien esitysten teoriaa ja erityisesti käytäntöä. Immersiiviset esitykset käsitetään usein esityksinä, jotka upottavat katsojan teoksen näyttämökuvaan, mutta laajemmin ymmärrettynä ne tarkoittavat esityksiä, jotka haastavat esitysten perinteisen yleisösuhteen. Osallistavat esitykset tarkoittavat laajaa kirjoa esityksiä, jotka käyttävät mm. pelisuunnittelun ja aktivismin keinoja laajentaakseen perinteistä esityskäsitystä.

Työpaja keskittyy immersiivisten ja osallistavien esitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Työpajassa opit

 • Immersiivisen teatterin historiaa, määritelmiä ja erityispiirteitä

 • Osallistavien esitysten poliittisia ulottuvuuksia

 • Pelisuunnittelua ja osallistamisen mekanismeja esittävissä taiteissa

 • Intimiteetin rajojen neuvottelua sekä suostumuksen peruskäsitteet

 • Moniaistisen esiintymisen tekniikkaa suhteessa osallistujaan

 • Aistimaan ja ymmärtämään ympäristön merkityksen luojana

AIKA JA PAIKKA:

Ke 28. 12. 2022 klo 18 – 22, to 29. 12. klo 17.30 – 22 ja pe 30. 12. 2022 klo 17.30 – 22.

Eskus – Esitystaiteen keskus, Puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs., sali 1. Virallinen osoite: Kaasutehtaankatu 1/33, Helsinki.

KEILLE:

Työpaja on suunnattu erityisesti esittävän taiteen ammattilaisille ja opiskelijoille. Mikäli et kuulu näihin lähetä ennen ilmoittautumistasi lyhyt motivaatiokirje osoitteeseen office (at) centerforeverything.com

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSU:

Molemmat tapahtuvat suoraan Kaiken keskuksen verkkokaupassa.

HINTA: 100 €

Työpajan voi peruuttaa viimeistään 1kk ennen sen toteutumista. Sen jälkeen peruuttamisesta veloitetaan 50 % osallistumismaksusta.

OPETTAJA:

Samee Haapa on näyttelijä FIA, tanssija, esitystaiteilija, antropologi ja dj. Hän on tuottanut, ohjannut ja esiintynyt 20 vuoden ajan sekä instituutioissa että vapaalla kentällä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tekee parhaillaan taiteellista väitöskirjaa Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun aiheenaan immersiiviset esitykset ja peliesitykset. Hän on opettanut immersiivistä teatteria mm. Teatterikorkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa. Hän on Kaiken keskuksen taiteellinen johtaja.

www.samihenrik.me

www.kaikenkesk.us

TERVEYSTURVALLISUUDESTA

Työpaja toteutetaan oletuksena lähiopetuksena. Se saatetaan muuntaa hybridimuotoiseksi tai kokonaan etätyöpajaksi mikäli viralliset ohjeet koronaviruksen osalta niin vaativat, mutta näihin vaihtoehtoihin turvaudutaan vain äärimmäisessä tilanteessa. Työpajaa ei siirretä tai peruuteta.

0

The workshop teaches theory and especially practice of immersive and participatory performances. Immersive performances are usually understood as performances that immerse the audience in the stage setting of a performance, but understood in a larger context it means performances that challenge the traditional position of the audience in a performance. Participatory performances point to a wide variety of performances that use f. e. the tools of game design and activism to expand the traditional concept of performance.

The workshop focuses on the planning and realisation of immersive and participatory performances.

It teaches you to

 • History, definitions and characteristics of immersive theatre

 • Consider the political dimensions of participatory performances

 • Game design in performing arts

 • Mechanisms of participation

 • Negotiation of intimacy and basic concepts of consent

 • Multisensory performing technique in relation to a participant

 • Sensing and understanding the environment as shaper of meaning

TIME AND PLACE:

Wed 28. 12. 2022 at 6pm – 10pm, Thu 29. 12. at 5.30pm – 10pm and Fri 30. 12 at 5.30pm – 10pm.

Eskus – Performance Center, Puhdistamo (building n:o 6) 2. fl., studio 1. Official address: Kaasutehtaankatu 1/33, Helsinki, Finland.

FOR WHOM:

The workshop is meant especially for professionals and students of performing arts. If you are not part of these send a short motivation letter to office (at) centerforeverything.com before registering.

REGISTRATION AND PAYMENT:

Both happen at the same time at The Center for Everything webshop in Holvi.

PRICE:

100 €

You can cancel your registration until one month before the workshop. If you cancel later than that, you will be charged 50 % of the registration fee.

TEACHER:

Samee Haapa is an actor FIA, dancer, live art maker, an anthropologist and a dj. They have produced, directed and performed 20 years both in institutions and as a freelancer in Finland and abroad. They are currently finishing their artistic doctoral thesis in the Theatre Academy at the University of the Arts Helsinki with a focus on immersive and game performances. They teach immersive theatre regularly f.e. in Theatre Academy Helsinki and Aalto University. They are the artistic director of The Center for Everything.

www.samihenrik.me

www.centerforeverything.com

ABOUT SAFETY IN RELATION TO COVID-19:

The workshop is by default realised on location. It might be transformed into a hybrid form or totally remote if official coronavirus restrictions demand it, but this will be an ultimate option only. The workshop will not be postponed or cancelled.

Shop for Everything