Privacy Policy for eroonjumeista.fi Verkkokauppa

Tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ Nimi: Urheiluhieroja Joel Hakala Y-tunnus: 2553757-6 Osoite: Ohjaluodontie 1 B 11, 21290 Rusko Sähköpostiosoite: joel.hakala@eroonjumeista.fi Puhelinnumero: 044 294 0688

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ Nimi: Joel Hakala Osoite: Ohjaluodontie 1 B 11, 21290 Rusko Sähköpostiosoite: joel.hakala@eroonjumeista.fi Puhelinnumero: 044 294 0688

REKISTERIN NIMI Urheiluhieroja Joel Hakalan ja eroonjumeista.fi -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Urheiluhieroja Joel Hakalan ja eroonjumeista.fi -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Urheiluhieroja Joel Hakalan ja eroonjumeista.fi -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Joel Hakala, Ohjaluodontie 1 B 11, 21290 Rusko

Merchant info

eroonjumeista.fi Verkkokauppa

joel.hakala@eroonjumeista.fi
Business ID: 2553757-6
VAT ID: FI25537576