English

100 puuta Namibiaan tai Botswanaan

Climate Aid

€100.00

Product description

Lahjoituksella istutetaan 100 puuta. Puiden istuttaminen on yksi tehokkaimmista ja halvimmista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista. Afrikan metsien suojeleminen ja uusien puiden istuttaminen on välttämätöntä tilanteessa, jossa mm. Kalaharin autiomaa jatkaa laajenemistaan. Tavoitteena on, että naapurimaiden koulut Namibiassa ja Botswanassa istuttavat yhteensä 50 hehtaaria metsää (n. 100 000 puuta). Molemmissa maissa istutetaan ns. demometsä, joiden puista rakennetaan 10 vuoden päästä uudet koulut. Puut istutetaan tammi-huhtikuun 2020 aikana. Metsäalueet merkitään kartalle.

Jos haluat lahjoittaa suuremman summan, lisää tuotteita ostoskoriin.

Lahjoituksesta käytetään 70 % puuntaimiin, niiden istutukseen ja muihin toimenpiteisiin, kuten esim. metsikköjen aidoittamiseen suojelemaan taimia vuohilta, 20 % projektin hallintaan ja viestintään sekä 10% puiden istuttamista tukevaan tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan sekä ilmastotyöhön. (huom. tuotekuva ei ole kohdemaasta, vaan vanhasta hankkeesta)

ENO Schoolnet ry