English

Avskedet Emma Juslin

En liten bok om klimatpåverkan

€7.00

55 in stock
This online store is currently inactive.
Product description

Avskedet är en poetisk novell skriven av Emma Juslin. Det är en berättelse om hur en familj kan splittras på grund av olika åsikter i moraliska frågor.

En liten boks webbutik