English

Avskedet Emma Juslin

En liten bok om klimatpåverkan

€10.00

55 in stock
Product description

Avskedet är en poetisk novell skriven av Emma Juslin. Det är en berättelse om hur en familj kan splittras på grund av olika åsikter i moraliska frågor.

En liten boks webbutik