English

Flicka i gul ylletröja Johanna Holmström

En liten bok om klimatpåverkan

€10.00

56 in stock
Product description

Novellen Flicka i gul ylletröja är en apokalyptisk novell skriven av Johanna Holmström. Novellen utspelar sig i Helsingfors 2062, i en tid där klimatförändringen har drivit människor på flykt.

En liten boks webbutik