Terms & conditions for English Improv Night

Lipunmyynnin toimitusehdot

Tarkista varauksesi ja lippusi huolella. Maksettuja lippuja (koskee myös Everyday- ja muita luottomaksuvaihtoja) ei vaihdeta eikä palauteta tai lunasteta takaisin. Osuuskunta Kuje ei korvaa kadonneita, varastettuja tai tuhoutuneita lippuja uudella lipulla eikä rahassa.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan, että tapahtuma ei ole peruuntunut sekä muut tapahtumaan liittyvät tiedot ja muutokset (esim. aukioloaika, ikäraja) Osuuskunta Kujeen nettisivuilta (www.osuuskuntakuje.fi). Tapahtuman siirtyessä tai peruuntuessa taikka ohjelman tai aikataulun muuttuessa verkkokaupan toimitus- ja palvelumaksuja ei palauteta. Osuuskunta Kuje tiedottaa mahdollisista ohjelma- tai aikataulumuutoksista nettisivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan ja tapahtuman peruuntumisesta asiakkaan sähköpostiin.

Mikäli tilaisuuteen on tarjolla erityisryhmien lippuja (esim. eläkeläis-, opiskelija- tai muita vastaavia alennuslippuja) on lipunhaltijan varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtuman sisäänkäynnin yhteydessä.

Ostettujen lippujen jälleenmyynti on kielletty ilman Osuuskunta Kujeen lupaa. Mikäli tilaaja haluaa myydä lippunsa, hänen tulee olla yhteydessä Osuuskunta Kujeeseen sähköpostitse (konttori@osuuskuntakuje.fi).

Maksetut liput toimitetaan tilaajan sähköpostiin. Maksettuja lippuja lunastettaessa lunastajan henkilöllisyys tarkistetaan. Toisen henkilön voi valtuuttaa lippujen lunastajaksi sähköpostitse (konttori@osuuskuntakuje.fi).

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Näihin toimitusehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.
 
Käyttöehdoista ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet ensimmäisenä asteena Turun käräjäoikeudessa.

Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 d §:n ja oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 10 luvun 5 §:n mukaan oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
 Voimassaolo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 29.3.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas hyväksyy toimitusehdot ostaessaan lippuja verkkokaupasta.

Merchant info
English Improv Night
konttori@osuuskuntakuje.fi
Business ID: 2692630-3
VAT ID: FI26926303