Privacy Policy for Elokuje Handicrafts

1 REKISTERINPITÄJÄ Elokuje (Elovisual T:mi) Y-tunnus 2756896-6, Koskitie 22 b 21, 90500 Oulu

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Anne Kleemola, anne(at)elokuje.fi, puh. 040 5259999

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Elokujeen asiakkaan ja omistajan välinen asiakassuhde.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta

  • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Elokujeen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset

  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, käsittely ja analysointi

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

  • Nimi, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut tarpeelliset tiedot (esim. korujen ja asusteiden kokotiedot)

  • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot, sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa.

  • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot

  • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Google Chrome, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle, sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle

  • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja

5 YHTEYDENOTOT Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Elokujeen Anneen anne(at)elokuje.fi. Elokuje voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Merchant info

Elokuje Handicrafts

anne@elokuje.fi
Business ID: 2756896-6
VAT ID: FI27568966