English

Kasvupakka (ennakkotilaus)

Regeneratiivinen liiketoimintamalli

€129.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Kasvupakka on kevyesti pelillistetty liiketoiminnan suunnittelun työkalu yrityksille, yhdistyksille, oppilaitoksille ja yhteisöille.

Työkalu on muodoltaan korttipakka: pakan jokainen kortti on tehtävä, joka ohjaa yhteisöä yhdessä kartoittamaan liiketoimintaympäristöä, sidosryhmiä, asiakkaiden tarpeita ja muita liiketoiminnan lähtökohtia. Kartoituksen pohjalta se ohjaa kehittämään tarinaa, viestintää, markkinointia ja myynnin käytännön toteuttamista.

Korttipakka sisältää:

  • 6 roolikorttia rohkaisemaan yhteisön jäseniä tasavertaiseen osallisuuteen
  • 6 näkökulmakorttia syventämään monipuolista asioiden tarkastelua
  • 29+1 maaperäkorttia kirkastamaan oleellisimmat tarpeet ja yhteiset arvot pelin rungoksi
  • 30 tehtäväkorttia ohjaamaan käytännön toimenpiteisiin sopivan pienin askelin
  • Ohjeet pelin sujuvaan fasilitointiin

Tehtäväkorteista muodostuu viiden teeman mukaiset polut tilanteen kartoituksesta toiminnan suunnitteluun ja suunnitelman toteuttamiseen käytännössä. Teemat ovat:

  • Systeemisyys ja arvot
  • Kohderyhmät ja empatia
  • Myynti ja tarinallistaminen
  • Markkinointi ja viestintä
  • Talous ja riskit

Ennakkotilatut kortit toimitetaan toukokuussa 2023.

Ehta Raha verkkokauppa