English

A Prologue | La 21.3.2020 klo 19

€15.00

Product description
Jenni-Elina von Bagh: A Prologue

La 21.3.2020 klo 19

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Liput: 15/10€

Tarkista lippusi oston yhteydessä huolellisesti. Maksettuja lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

Alennuslippua à 10€ ostaessasi syötä alennuskoodi ALENNUS10 ostotapahtuman yhteydessä ilmestyvään alennuskoodikenttään. Alennuslippuun ovat oikeutettuja opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet, alle 18-vuotiaat sekä taiteen ammattilaiset. Alennuslipun haltijan on varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtumaan saapuessaan.


Jenni-Elina von Baghin sooloteos A Prologue kysyy monikerroksellisen ruumiin suhdetta kohta tapahtuvaan ja tuntemattomaan. Se tunnustelee miltä tuntuu elää tässä ajassa, miten käsillä oleva hämmennys ja maailman tila on suhteessa taiteeseen, tanssiin ja tunteviin ruumiisiimme. Mikä on hetki ennen hetkeä?

A Prologue on dynaamisten virtojen paikka, joka pyrkii vapautumaan mielen malleista ja reaktiivisesta käytöksestä. Teos antautuu moninaisille ilmaisullisille ulottuvuuksille, joissa myös nauru on houkutteleva mahdollisuus. Laajemmassa viitekehyksessään se inspiroituu filosofisesta ajattelusta, jonka mukaan elämän voima läpäisee niin elämän, kuoleman, ihmisen kuin ei-ihmisenkin.

Teos liikkuu rajalla ja väleissä, ja suhtautuu subjektiin alituisesti muuttuvana ja muuntautuvana, kytkeytyneenä niin menneeseen kuin tulevaan. A Prologue on myös kahden ammatillisen identiteetin, esiintyjän ja koreografin välistä dialogia.

Teoksen työryhmään kuuluvat von Baghin lisäksi skenografi Ingvill Fossheim, valosuunnittelija Ina Niemelä, äänisuunnittelija Tom Lönnqvist, dramaturgi Otto Sandqvist ja ruumiillinen assistentti Virpi Nieminen. Työryhmän yhteistyö on jatkumoa muun muassa teoksille Posthuman days (2018) ja A Life – nomadic melodrama (2017).

Koreografia ja esitys: Jenni-Elina von Bagh | Skenografia: Ingvill Fossheim | Valosuunnittelu: Ina Niemelä | Äänisuunnittelu ja sävellys: Tom Lönnqvist | Äänen toteutus yhteistyössä: Johannes Vartola | Dramaturgi: Otto Sandqvist | Ruumiillinen assistentti: Virpi Nieminen | Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) ja Teisko-radicalisation | Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Jenni-Elina von Bagh | Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto | Ensi-ilta: 25.2.2020 Zodiak Stage, Helsinki | Kuva: Katri Naukkarinen


Jenni-Elina von Bagh: A Prologue

Sat 21.3.2020 at 7 pm

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Tickets: 15/10€

Please check your ticket booking carefully before purchasing it. Bought tickets are non-changeable and non-refundable.

When buying a discount ticket à 10€ enter DISCOUNT10 into the discount code field. Discount tickets are eligible to students, pensioners, unemployed, conscripts, non-military servicemen, under 18 year olds, and professional artists. Be prepared to prove your eligibility when asked.


Jenni-Elina von Bagh’s solo performance A Prologue explores the relationship of the multi-layered body and the about-to-happen, the unknown. It probes what it feels like to live in this time, how the present confusion and the state of the world are connected to art, dance, our bodies and our senses. What is the moment right before the moment?

A Prologue is a site of dynamic flows that seek release from the habitual patterns of the mind and from reactive behaviours. It surrenders to expressive dimensions, where also laughter is an attractive possibility. In its wider frame of reference it is inspired by philosophical thinking that argues that the power of life permeates life, death, human and non-human.

The performance explores borderlines and gaps, regarding the subject as something constantly changing and transforming, connected to both the present and the past. A Prologue is also a dialogue between two professional identities: that of the performer and that of the choreographer.

In addition to von Bagh, the workgroup consists of scenographer Ingvill Fossheim, light designer Ina Niemelä, sound designer Tom Lönnqvist, dramatist Otto Sandqvist and physical assistant Virpi Nieminen. Their collaboration continues from productions such as Posthuman days (2018) and A Life – nomadic melodrama (2017). A Prologue will have its premiere at Zodiak Stage on 25 February 2020.

Choreography and performance: Jenni-Elina von Bagh | Scenography: Ingvill Fossheim | Light design: Ina Niemelä | Sound design and composition: Tom Lönnqvist | Realization of the sound in collaboration with: Johannes Vartola | Dramaturge: Otto Sandqvist | Corporeal assistant: Virpi Nieminen | Residencies: Ehkä-production / Kutomo (Turku) and Teisko-radicalisation | Production: Zodiak – Center for New Dance and Jenni-Elina von Bagh | Premiere: 25.2.2020 Zodiak Stage, Helsinki | Photo: Katri Naukkarinen

Ehkä