English

Practices of Love and Body | La 17.10.2020 klo 17

€0.00

19 in stock
Product description
Prekaarit Praktiikat: Practices of Love and Body | Kutomo Edition

Esitysiltama la 17.10.2020 klo 17

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Vapaa pääsy!

Tapahtuman katsojamäärä on rajattu, joten paikkavaraus (à 0€) ennakkoon on suositeltavaa.

Verkkokaupan toimitusehdot


Practices of Love and Body on sarja iltamia, joissa Prekaarit Praktiikat -taiteilijat jakavat taiteellista työskentelyään keskustellen, kokeillen ja kuunnellen. Tapahtumien rankana toimii työryhmän jäsenten harjoittamat taiteelliset praktiikat. Syksyllä 2020 iltamia järjestetään Mad Housella Helsingissä sekä Kutomolla Turussa.

Esittävät praktiikat ovat yhteisöllisiä, yhdessä kehollistuvia ja yhdessä koettuja, todistamista edellyttäviä tapoja olla maailmassa.

Tapahtuma kutsuu sinut osallistujana katsomaan, kuulemaan, olemaan kuultavana jos niin haluat, ajattelemaan, vain olemaan, juomaan kahvia, ja unohtamaan suorittamisen paineet.

Prekaarit Praktiikat on yhdentoista helsinkiläisen tanssitaiteilijan muodostama työskentelyalusta, jonka tavoitteena on luoda tilaa keskeneräisen taiteen harjoittamiselle ja tarkkailulle. Taiteilija itsensä työllistäjänä on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti prekaarissa, epävaakaassa asemassa. Prekaarit Praktiikat tukee freelance-taiteilijan mahdollisuutta tehdä mielekästä taiteellista työtä ja antaa taiteelliselle praktiikalle mahdollisuuden toteutua ja materialisoitua vaikeista työoloista huolimatta.

Prekaarit Praktiikat -taiteilijat: Elias Girod, Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Taru-Meri Koski, Sanni Kriikku, Pie Kär, Jan Nyberg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta ja Soile Voima | Kutomolla mukana: Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Taru-Meri Koski, Pie Kär, Anne Rönkkö, Vanessa Virta ja Soile Voima | Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Prekaarit Praktiikat | Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) | Tukijat ja yhteistyökumppanit: syksyllä 2020 Prekaarien toimintaa tukee Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Suomen Kulttuurirahasto | Kuva: Jan Nyberg


Precarious Practices: Practices of Love and Body | Kutomo Edition

Performance evening on Sat 17.10.2020 at 5 pm

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Free entry!

As the number of people in the audience is limited prebooking a seat (à 0€) is recommended.

Terms and conditions for the web shop


Practices of Love and Body is a series of events in which the working group shares their artistic work through discussion, experimentation and listening. The events are based on the artistic practices of the members of the group. This Autumn the events are organized in Mad House, Helsinki and Kutomo, Turku.

Performing practices are shared, embodied experiences. As a way of being, they need to be witnessed.

The event invites you as a participant to watch and to hear, to be heard if you wish, or to just spend time, drink coffee, think and put aside your everyday pressures.

Precarious Practices is a working platform of eleven Helsinki-based dance artists whose aim is to create a space for practicing and observing unfinished work. A self-employed artist is in an economically and socially precarious and unstable position. Precarious Practices supports the freelance artist’s ability to do meaningful artistic work and allow artistic practices to materialize despite difficult working conditions.

Precarious Practices artists: Elias Girod, Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Taru-Meri Koski, Sanni Kriikku, Pie Kär, Jan Nyberg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta and Soile Voima | Joining the Kutomo event: Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Taru-Meri Koski, Pie Kär, Anne Rönkkö, Vanessa Virta and Soile Voima | Production: Ehkä-production and Precarious Practices | Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku) | Supported by: in autumn 2020 Precarious Practices are supported by Ehkä-production, Finnish Cultural Foundation and Mad House Helsinki | Photo: Jan Nyberg

Ehkä