English

XS: Kyse on kaikesta – 5 sooloa ja kirja | La 30.11.2019 klo 19

€15.00

Product description
Anne Naukkarinen sekä Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen: Kyse on kaikesta – viisi sooloa ja kirja

La 30.11.2019 klo 19 osana XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin ohjelmistoa

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Liput: 15/10€

Tarkista lippusi oston yhteydessä huolellisesti. Maksettuja lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

Alennuslippua à 10€ ostaessasi syötä alennuskoodi ALENNUS10 ostotapahtuman yhteydessä ilmestyvään alennuskoodikenttään. Alennuslippuun ovat oikeutettuja opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet, alle 18-vuotiaat sekä taiteen ammattilaiset. Alennuslipun haltijan on varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtumaan saapuessaan.


Anne. Tanssiin kutsu. Let’s dance this poisonous shit out of our bodily system! <3 <3 <3 – Sara K 9.3.2019

Vuoden 2017 lopulla lähetin sähköpostiviestin Rea-Liina Brunoulle, Minna-Kaisa Kalliselle, Sara Kovamäelle ja Liina Kuittiselle, jossa kysyin, kiinnostaisiko heitä aloittaa kirjeenvaihto kanssani. Olin aloittamassa sooloesityksen tekemistä ja kaipasin työskentelyn rinnalle toisia ääniä. Olin myös jo pitkään ollut kiinnostunut heidän taiteellisesta ajattelustaan. Halusin tietää enemmän, miten he työskentelevät ja tekevät esityksiä sekä mitä he ajattelevat taiteilijana toimimisesta ja elämästä ylipäätään. Viestienvaihto jatkui aina kevääseen 2019 asti.

Puolentoista vuoden aikana kertyneestä materiaalista julkaistaan nyt kirja Kyse on kaikesta – Keskusteluja ajalta 3.9.2017-31.5.2019. Kirjassa käymme keskustelua taiteen tekemisen todellisuudesta. Pohdimme mm. työhuoneella tapahtuvaa työskentelyä, soolo- ja kollektiivisen työskentelyn mielekkyyttä ja mielettömyyttä sekä keskustelemme rahaan, valtaan ja tunteisiin liittyvistä kokemuksista.

Illassa nähdään sooloesitykset kultakin taiteilijalta. Teosten aiheet sekä toteutukset vaihtelevat tekijöiden elämäntilanteiden ja taiteellisten prosessien mukaan. – Anne N

Kirjan voi ostaa tilaisuudessa hintaan 20€ ja se on saatavilla 1.12.2019 alkaen Kosminen-taiteilijakirjakaupasta Helsingistä. Kirjan toinen julkistamistilaisuus järjestetään Mad House Helsingissä 11.1.2020.

Koollekutsuja ja kirjan toimittaja: Anne Naukkarinen | Kirjoittajat ja esiintyjät: Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen ja Anne Naukkarinen | Graafikko: Elina Minn | Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki, Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen ja Anne Naukkarinen | Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) | Tukijat: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Suomen Taideyhdistys | Kuva: Elina Minn


Anne Naukkarinen with Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki and Liina Kuittinen: It’s about everything – five solos and one book

Sat 30.11.2019 at 7 pm as part of the XS – Festival for New Dance and Performance

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Tickets: 15/10€

Please check your ticket booking carefully before purchasing it. Bought tickets are non-changeable and non-refundable.

When buying a discount ticket à 10€ enter DISCOUNT10 into the discount code field. Discount tickets are eligible to students, pensioners, unemployed, conscripts, non-military servicemen, under 18 year olds, and professional artists. Be prepared to prove your eligibility when asked.


Anne. This is an invitation to dance. Let’s dance this poisonous shit out of our bodily system! <3 <3 <3 – Sara K 9.3.2019

Towards the end of the year 2017, I sent an email to Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki and Liina Kuittinen, in which I queried about their possible interest in beginning a correspondence with me. I was in the beginning stages of my solo piece, and I wanted to hear other voices to coincide with my work at the time. I had, in addition, been interested for a long time in each of their approaches and ways of thinking about art. I wanted to know more about how they worked and made performances, and how they felt about working as artists and about life in general. Our correspondence continued all the way into the spring of 2019.

The material that came out of this over 18-month period is now being released as an artist’s book, It’s about everything – in conversation 3.9.2017-31.5.2019. In the book, we are in dialogue about the reality of art-making. The texts move between considerations of studio work; the pondering of the pleasures and absurdities of going solo and working in groups; discussions relating to money, power, and emotion.

Each artist will perform a solo during the evening. The means of expression and themes of the works will vary based on the current life conditions of the artists, and the artistic processes that the works are currently in. – Anne N

The book can be bought in the release event for the price of 20€. Afterwards it will be available at Kosminen art book store in Helsinki. The second book release party will be held at Mad House Helsinki on 11 January 2020.

Convener and editor: Anne Naukkarinen | Writers and performers: Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen and Anne Naukkarinen | Graphic designer: Elina Minn | Production: Ehkä-production, Mad House Helsinki, Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen and Anne Naukkarinen | Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku) | Supported by: Ehkä-production, Finnish Art Society and Mad House Helsinki | Image: Elina Minn

Ehkä