English

XS: ZOE & Philia | Ke 27.11.2019 klo 19

€15.00

Product description
Yhteisilta: Sara Gurevitsch ja työryhmä: ZOE – Marika Peura ja Anni Puolakka: Philia

Ke 27.11.2019 klo 19 osana XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin ohjelmistoa

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Liput: 15/10€

Tarkista lippusi oston yhteydessä huolellisesti. Maksettuja lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

Alennuslippua à 10€ ostaessasi syötä alennuskoodi ALENNUS10 ostotapahtuman yhteydessä ilmestyvään alennuskoodikenttään. Alennuslippuun ovat oikeutettuja opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet, alle 18-vuotiaat sekä taiteen ammattilaiset. Alennuslipun haltijan on varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtumaan saapuessaan.


Sara Gurevitsch ja työryhmä: ZOE

ZOE on monitaiteellisen työryhmän teos, joka avautuu katsojalle aistittavina ja havaittavina kokeellisina maisemina. Teos haluaa takertua elävän ja elottoman materiaalisuuksien suhteisiin sallien ja tuoden esiin purkamisen ja hälvenemisen potentiaalin. ZOE muodostaa vaihtoehtoja posthumanismin väkivaltaa ilmentäville näkökulmille.

ZOE on kudelma, joka avaa tuntoja, ajatuksia ja merkityksiä. Se pyrkii horjumaan ja pysyttelemään lähes hajoamispisteessä, menneen ja nykyhetken välisissä valinnan hetkissä.

ZOE on osa jotain isompaa kysymyksenasettelua toimijuuksista ja esiintymisestä. Alusta asti se on kysynyt huomaamatta, miten muodostaa teos kehon somaattisten harjoitteiden lähtökohdista käsin ja miten luottaa elävien ja elottomien välisiin samuuksiin ja eroavaisuuksiin. Miten työskennellä solidaarisesti eri tietoisuuden ja ihmisyyden tasojen sekä materiaalien kanssa? Katsojana voit asettua mukavasti tilaan, ihmetellä, vaihtaa paikkaa tai vaikka lepuuttaa silmiä.

Zõe on käsite, jota Giorgio Agamben käyttää muun muassa puhuessaan olioiden tietoisuudesta ja Rosi Braidotti avatessaan posthumaania tietoa.

Konsepti ja koollekutsuja: Sara Gurevitsch | Esitys: Jenna Broas, Sara Gurevitsch, Tom Lönnqvist ja Salla Rytövuori | Äänisuunnittelu: Tom Lönnqvist | Tila- ja valosuunnittelu: Sofia Palillo | Pukusuunnittelu: Hanne Jurmu | Tuottaja: Riikka Thitz | Tuotanto: Itä-Suomen tanssin aluekeskus ja Sara Gurevitsch | Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo) ja Zodiak – Uuden tanssin keskus / Z-free (Helsinki) | Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Etelä-Savon Tanssiopisto | Ensi-ilta: 3.10.2019 Sotku, Kuopio | Kuva: Pekka Mäkinen


Marika Peura ja Anni Puolakka: Philia

Näyttämöllä on suurikokoinen muna. Muna on sisällämme. Se on kiinni kehoissamme. Sen voi ajatella olevan osa meitä tai meidän liite. Muna on meidän kokoisemme. Se ei ole paljas vaan takin alla, johon me kaikki olemme verhoutuneet.

Muna syntyy. Se mikä oli juuri kiinni kantajassaan, on nyt irti muttei auki. Syntymä tapahtui, mutta ketään ei syntynyt? Paitsi muna. Se tasapainoilee puista lattiaa vasten. Muna ei ole kenenkään ja samalla se on meidän kaikkien.

Näyttämön kulmassa on pöytä täynnä Kinder-yllätysmunia. Ahmimme niitä. Yksi meistä teippaa alumiinifolioisia käärepapereita yhteen lämpökatokseksi vastasyntyneelle munalle, kuin epätoivoisena yrityksenä hoivata jotain, joka ei tarvitse hoivaa.

Dramaturgia, koreografia ja ohjaus: Marika Peura ja Anni Puolakka | Esitys: Ana Teo Ala-Ruona, Marika Peura, Anni Puolakka, Pauliina Sjöberg ja Miša Skalskis | Äänisuunnittelu: Miša Skalskis | Musiikki: Miša Skalskis yhdessä Marika Peuran ja Anni Puolakan kanssa | Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Marika Peura ja Anni Puolakka | Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) | Tukijat: Koneen Säätiö ja Pohjoismainen kulttuuripiste | Ensi-ilta: 27.11.2019 XS-festivaali / Kutomo, Turku | Kuva: Miša Skalskis


Double bill: Sara Gurevitsch and working group: ZOE – Marika Peura and Anni Puolakka: Philia

Wed 27.11.2019 at 7 pm as part of the XS – Festival for New Dance and Performance

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Tickets: 15/10€

Please check your ticket booking carefully before purchasing it. Bought tickets are non-changeable and non-refundable.

When buying a discount ticket à 10€ enter DISCOUNT10 into the discount code field. Discount tickets are eligible to students, pensioners, unemployed, conscripts, non-military servicemen, under 18 year olds, and professional artists. Be prepared to prove your eligibility when asked.


Sara Gurevitsch and working group: ZOE

ZOE is a creation by a multidisciplinary working group that opens up to the spectator as sensory and perceptible experimental landscapes. The creation wants be entangled in the relationships between living and inanimate materialities and unleash the potential of disassembly and dissolution. ZOE provides alternatives to those posthumanist aspects that embody violence.

ZOE embodies the dynamics of a weave and unlocks feelings, thoughts and meanings. It tends to waver and stay close to the point of disintegration, in moments of choosing between the past and the present.

ZOE is a part of a larger questioning about agency and performing. From the very beginning, the work has been asking how to build an artistic work from the point of view of somatic exercises of the body and how to rely on the similarities and differences between living and the inanimate. How to work in solidarity with different levels of consciousness, humanity as well as materials? As a spectator you can sit back, wonder, change your seat in the space or just relax your eyes.

Zõe is a concept used by, among others, Giorgio Agamben and Rosi Braidotti in opening up posthuman knowledge.

Concept and initiator of the project: Sara Gurevitsch | Performance: Jenna Broas, Sara Gurevitsch, Tom Lönnqvist ja Salla Rytövuori | Sound design: Tom Lönnqvist | Space and light design: Sofia Palillo | Costume design: Hanne Jurmu | Producer: Riikka Thitz | Production: Regional Dance Centre of Eastern Finland and Sara Gurevitsch | Residencies: Ehkä-production / Kutomo (Turku), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo) and Zodiak – Center for New Dance / Z-free (Helsinki) | Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation and South Savo Dance Institute | Premiere: 3.10.2019 Sotku, Kuopio | Photo: Pekka Mäkinen


Marika Peura and Anni Puolakka: Philia

There is a big egg on stage. The egg is inside us. It is connected to our bodies. It can be thought to be part of us or an attachment. The egg is the same size as us. It’s not bare but underneath a coat that envelops us all.

The egg is born. What was part of its carrier is now detached but not open. The birth took place but nobody was born? Except for the egg. It balances against the wooden floor. The egg belongs to no one and at the same time all.

There’s a table full of Kinder surprise eggs in the corner of the stage. We stuff ourselves with them. One of us tapes small aluminum foil sheets together to build a warm shelter for the newborn egg. It seems like a desperate attempt to nurse something that doesn’t need nursing.

Dramaturgy, choreography and direction: Marika Peura and Anni Puolakka | Performance: Ana Teo Ala-Ruona, Marika Peura, Anni Puolakka, Pauliina Sjöberg and Miša Skalskis | Sound design: Miša Skalskis | Music: Miša Skalskis together with Marika Peura and Anni Puolakka | Production: Ehkä-production, Marika Peura and Anni Puolakka | Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku) | Supported by: Kone Foundation and Nordic Culture Point | Premiere: 27.11.2019 XS festival / Kutomo, Turku | Photo: Miša Skalskis

Ehkä