English

XS: Butt wait, Butt why? & Kevätsavut | Ke 1.12.2021 klo 19

€15.00

5 in stock
Product description
Yhteisilta: Vanessa Virta: Butt wait, Butt why? & Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen: Kevätsavut

Ke 1.12.2021 klo 19 osana XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin ohjelmistoa

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Liput: 15/10€

Alennuslippua à 10€ ostaessasi syötä alennuskoodi ALENNUS10 ostotapahtuman yhteydessä ilmestyvään alennuskoodikenttään. Alennuslippuun ovat oikeutettuja opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet, alle 18-vuotiaat sekä taiteen ammattilaiset. Alennuslipun haltijan on varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtumaan saapuessaan.

Verkkokaupan toimitusehdot


Vanessa Virta: Butt wait, Butt why?

Behind is the new front.

Tanssija-koreografi ja rap-artisti Vanessa Virran sooloteos Butt wait, Butt why? tulee tietoiseksi pyllystä aktiivisena toimijana. Pylly asettuu nähdyksi omasta aloitteestaan ja kirjoittaa itse fantasiansa siitä, kuinka tulee kohdatuksi.

Teoksen inspiraationa on toiminut suomalaisessa muinaisperinteessä esiintyvä pyllyttäjän ammatti, jota harjoittivat varttuneet naiset. Vaaran uhatessa karjaa pyllyttäjä asettui hajareisin navetan oven yläpuolelle ja näin suojasi karjan pedoilta. Esitys pohtii miten tämä voima voisi tulla edelleen nähdyksi ja koetuksi, vaikka pyllyyn liittyy kulttuurissamme häpeän stigma ja toisaalta voimakasta objektivointia.

Esitys on vaikuttunut Jonathan A. Allanin kirjasta Reading from behind, joka pohtii takapuolen poliittisuutta ja syitä sen sosiaalisen ja kulttuurisen analyysin vähyyteen. Näiden viitekehysten kautta esitys asettaa lantion keskiöön ja tutkii sen tuottaman liikkeen mekaniikkaa. Mitä voimme ymmärtää pyllystä ja sen liikkeestä kun tarkastelemme niitä kehonosan itsenäisyyden näkökulmasta?

Koreografia ja esitys: Vanessa Virta | Musiikki: Olli Tiikkainen | Dramaturgia ja teksti: Tuuli Vahtola ja Vanessa Virta | Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Vanessa Virta | Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) | Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus | Ensi-ilta: 1.12.2021 XS-festivaali / Nykytaidetila Kutomo, Turku | Kuva: Eva-Lisa Orupõld


Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen: Kevätsavut

Kuva- ja esitystaiteilijoiden Sara Kovamäen ja Liina Kuittisen teos Kevätsavut on aistimus ja maisema, jossa voi vierailla, oleilla tai viipyä sen reunoilla. Se on hiljaa sisäänsä sulkeva, mutta reunoilta jatkuvasti avoinna. Se kiinnittyy vuoden ja valon kiertoon ja merkkaa pimeän väistymistä ja valoisamman ajan alkua ja paluuta takaisin pimeyteen. Se on kiertojen ja kulkujen hymähtelyä, muutoksen kähinää.

Jos katsoo, voi pimeimmästä talvesta nähdä kevääseen. Odotus on ajankohtainen. Paljastutaan ja sittenkään paljastamatta liikaa: jonkin on väistyttävä muutoksen tieltä. Voihan olla että mikään ei syty.

Pandemian vuoksi Ehkä-tuotannon kevään 2021 ohjelmistosta XS-festivaalille siirtynyt esitys Kevätsavut on kytenyt, kertaalleen sammunut ja sytyttäytyy nyt uudelleen joulukuussa Nykytaidetila Kutomolle.

Konsepti ja esitys: Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen | Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen | Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) | Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus | Ensi-ilta: 1.12.2021 XS-festivaali / Nykytaidetila Kutomo, Turku | Kuva: Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen


Double bill: Vanessa Virta: Butt wait, Butt why? & Sara Kovamäki and Liina Kuittinen: Kevätsavut

Wed 1.12.2021 at 7 pm as part of the XS – Festival for New Dance and Performance

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Tickets: 15/10€

When buying a discount ticket à 10€ enter DISCOUNT10 into the discount code field. Discount tickets are eligible to students, pensioners, unemployed, conscripts, non-military servicemen, under 18 year olds, and professional artists. Be prepared to prove your eligibility when asked.

Terms and conditions for the web shop


Vanessa Virta: Butt wait, Butt why?

Behind is the new front.

Butt wait, Butt why? is a solo work by dancer, choreographer and rap artist Vanessa Virta. The work becomes conscious of the butt as an active operator. The butt positions itself as seen and writes its own fantasy about how it is encountered.

The work is inspired by the profession of the ‘pyllyttäjä’ in the pre-modern Finnish folklore. Especially older women with vaginal powers could protect the cattle from danger by getting astride on top of the barn door. The performance explores how this power could be reseen and experienced in modern culture where the butt is often connected with shame and intense objectification.

The performance utilizes the book Reading from behind by Jonathan A. Allan that ponders the politics of the butt and the reasons for the sparsity of its social and cultural analysis. With this frame of reference in mind the performance focuses on the hips and explores the mechanism of its movements. What can we understand of the butt and its movement when we view them from the perspective of individual body parts?

Choreography and performance: Vanessa Virta | Music: Olli Tiikkainen | Dramaturgy and text: Tuuli Vahtola and Vanessa Virta | Production: Ehkä-production and Vanessa Virta | Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku) | Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland | Premiere: 1.12.2021 XS festival / Contemporary Art Space Kutomo, Turku | Photo: Eva-Lisa Orupõld


Sara Kovamäki and Liina Kuittinen: Kevätsavut

The performance Kevätsavut (spring smokes) by visual and performance artists Sara Kovamäki and Liina Kuittinen is a sensation and landscape that can be visited, spent time with, or lingered on its borders. It quietly closes inside of itself, but is constantly open on its borders. It attaches itself to the annual cycle and to the cycle of light marking the recession of the dark, the beginning of the lighter season, and the return to the darkness again. It is blinking of the cycles and passages, rasping of the change.

If looked upon, from the darkest winter one can see to the spring. The wait is timely. Things get revealed but not too much: something has to step aside out of the way of change. It is possible that nothing catches light.

Kevätsavut, already postponed from Ehkä-production’s spring program 2021 due to the pandemic situation, has been smoldering, burning out, but ignites again at the Contemporary art space Kutomo in December.

Concept and performance: Sara Kovamäki and Liina Kuittinen | Production: Ehkä-production, Sara Kovamäki and Liina Kuittinen | Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku) | Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland | Premiere: 1.12.2021 XS festival / Contemporary art space Kutomo, Turku | Photo: Sara Kovamäki and Liina Kuittinen

Ehkä