English

Reiki, qigong ja meditaatio | Työpaja 24.–25.8.2024

€30.00

10 in stock
Product description
Yoshi Omori: Reiki, qigong ja meditaatio

Työpaja la-su 24.–25.8.2024 klo 11–13

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Hinta: 30 € (sisältää molemmat työpajapäivät, yht. 4 h)

Maksamalla työpajamaksun ilmoittaudut mukaan koko viikonlopputyöpajaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen työpajan alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Verkkokaupan toimitusehdot


Qigong-ohjaaja ja reikin harjoittaja Yoshi Omorin kaksipäiväinen työpaja Nykytaidetila Kutomolla sisältää sensorisia qigong-liikeharjoitteita sekä reikin parantavan energian tukemaa meditaatiota.

Qigong on alkujaan kiinalainen oppi, jossa kehon sisäistä energian tasausta, vahvistumista sekä elpymistä parannetaan erilaisten kehollisten harjoitteiden avulla. Seisten tehtävissä liikeharjoitteissa vuorotellaan hitaiden ja nopeiden ympyräliikkeiden sekä erilaisten spiraaliliikesarjojen välillä. Liikkeet tukevat kokonaisvaltaisen energiakehon luomisessa. Harjoitusten aikana Omori kanavoi reikin parantavaa energiaa, jota osallistujat ovat harjoituksen myötä valmiita vastaanottamaan.

Kumpikin työpajapäivä päättyy meditaatioon kristalliäänimaljan sekä Katakamuna Utahi -mantran tukemina. Kyseisten äänimaljan ja mantran värähtelytaajuudet edesauttavat harmonisoimaan energiaa ja puhdistamaan auraa.

Työpaja on avoin kaikille sen tematiikasta kiinnostuneille eikä aiempaa kokemusta tarvita. Työpaja ohjataan englanniksi.

Kuva: Yoshi Omori


Yoshi Omori: Reiki, Qigong and meditation

Workshop on Sat-Sun 24.–25.8.2024 at 11–13

Contemporary Art Space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Fee: 30 € (including both workshop days, altogether 4 h)

By paying the fee you sign up for the whole weekend workshop.

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days before the workshop by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

Terms and conditions for the web shop


Qigong teacher and Reiki practitioner Yoshi Omori’s two-day workshop at Contemporary Art Space Kutomo contains sensorial Qigong movement exercises and meditation supported by the healing energy of Reiki.

Qigong is originally a Chinese doctrine of the body of Qi, the internal life energy balancing, strengthening, and revitalizing the body through different exercises. The movements made while standing are soft altering between slow and fast circles, and various spiral series of movements. These movements help to create an energy body, the torus energy field.

During the exercises, Omori sends the healing energy of Reiki. Because of the resonance of energy, participants are ready to receive Reiki. By harmonizing the vital energy of life and the higher energy of Reiki, healing goes smoothly into the body there where it needs to go.

Both workshop days end with meditation with Crystal Bowl and Katakamuna Utahi. The vibration and frequency of both, Crystal Bowl and Katakamuna Utahi help to harmonize energy and purify the aura field.

The workshop is open to everyone interested, no prior experience is required. The workshop language is English.

Photo: Yoshi Omori

Ehkä-tuotanto | Ehkä-production