English

Qi gong | La 10.10.2020 (1 pv)

€12.00

5 in stock
Product description
Yoshi Omori: Qi gong

Työpaja la 10.10. klo 11-13

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Hinta: 12€/1 pv

Maksamalla työpajamaksun ilmoittaudut mukaan pajaan.

Tarkista työpajamaksusi oston yhteydessä huolellisesti. Jo ostettuja työpajamaksuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

Ostaja on velvollinen tarkistamaan, että tilaisuus ei ole peruuntunut. Peruutuksen sattuessa asiakkaalle palautetaan työpajamaksun hinta, mutta hinnanpalautuksissa ei palauteta mahdollisia muita aiheutuneita kuluja.


Qi gongissa harjoitetaan hengitystä, liikettä, tietoisuutta, parantamista (healing) ja meditaatiota. Perinteisesti Qi gong on nähty pyrkimyksenä kehittää ja tasapainottaa ”sisäsyntyistä elämän energiaa”, qi:tä (chi). Harjoittelu koostuu kolmesta osatekijästä: asento (liikkeessä tai paikallaan), hengitysharjoitukset sekä mentaalinen keskittyminen qi:n ohjaamiseen kehon läpi. Harjoitus edellyttää rauhallista, rentoutunutta mielentilaa.

Yoshi Omorin Qi gong -työpajassa harjoitetaan Qi gongin muotoa, jota kutsutaan ”silkin kehräämiseksi”. Siinä vuorottelevat hidas ja nopea liike sekä hetkelliset voiman purkaukset. Harjoitteissa työskennellään yinin ja yangin, täyden ja tyhjän, oikean ja vasemman kanssa. Pajassa tapahtuvan energiatyöskentelyn päätteeksi tehdään äänimaljameditaatio, joka auttaa löytämään oman kehon ja mielen tyyneyden.

Kaikille avoimeen työpajaan voi osallistua joko kerran tai molempina päivinä. Opetuskieli on englanti.

Kuva: Yoshi Omori


Yoshi Omori: Qi gong

Workshop on Sat 10.10. from 11 am to 1 pm

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Fee: 12€/1 day

By paying the fee you sign up for the workshop.

Please check your workshop booking carefully before purchasing it. Paid workshop fees are non-changeable and non-refundable.

The customer is responsible for checking that the event has not been cancelled. If a cancellation occurs, the price of the workshop fee is refunded. This does not apply to other incurred expenses.


Qi gong is a practice of aligning breath, movement, awareness of exercise, healing and meditation. Qi gong is traditionally seen as a practice of cultivating and balancing qi (chi), “intrinsic life energy”. The exercise consists of three components: posture (whether moving or stationary), breathing techniques and mental focus on guiding qi through the body. The prerequisite is a calm, relaxed state of mind.

Yoshi Omori’s Qi gong workshop is in the style called “silk reeling” where slow and fast movements and bursts of powerful motion alternate. The exercises work with yin and yang, the full and the empty, the right and the left. The energy work finishes with singing ball meditation, which helps to find calm of body and mind.

The workshop is open to everyone interested. You can sign up to participate once or twice a weekend. The workshop is given in English.

Photo: Yoshi Omori

Ehkä