English

PUBLICA | Su 21.8.2022 klo 13

€0.00

9 in stock
Product description
Aleks Borys ja Marysia Stokłosa: PUBLICA

Työpaja su 21.8.2022 klo 13.00–16:00

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Vapaa pääsy!

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen työpajaa sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Verkkokaupan toimitusehdot


PUBLICA on tanssitaiteilijoiden Aleks Borysin ja Marysia Stokłosan ohjaama liike- ja koreografiatyöpaja. Työpajassa hyödynnetään liikeimprovisaation työkaluja ja leikitään koregrafian ja erilaisten rakenteiden kanssa. Puolankielisen sanan publica kaksoismerkitystä tutkitaan erilaisia tanssin praktiikoita käyttäen. Sanan res-publica osana se viittaa kohti yhteistä ja jaettua (juurena sanat republic ja commonwealth); sanan public (puolaksi widz) kautta se viittaa yleisöön nostaen yleisön katseen pääasialliseksi kokemisen väyläksi (puolaksi nähdä on widzieć). Työparin tutkimusta ja työpajoja motivoi kysymys siitä, millainen yleisö aktivoidaan koreografian keinoin.

Borys ja Stokłosa ymmärtävät tanssin elämän liikkeenä ja kehossa olemisena. Koreografia on heille ensisijainen tapa muodostaa organsaatioita ja ryhmiä, työkalu suhteiden ja yhteisöjen rakentamiseen. Työpajassa tutkitaan, voiko yleisö olla muutakin kuin katsojia: tietynlainen yhteisö, joka toimii erilaisissa koreografioissa sysäten liikkeelle muita aisteja ja uusia poliittisia ja julkisia mahdollisuuksia.

Työpaja toteutetaan osana Borysin ja Stokłosan Nykytaidetila Kutomon elokuista työskentelyresidenssiä. Työpajaan tarvitset mukaan mukavat vaatteet, tanssia voi paljain jaloin tai sukilla. Työpajan kielenä on englanti.

Työryhmä: Aleks Borys ja Marysia Stokłosa | Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Nowy Teatr ja työryhmä | Tukija: Adam Mickiewicz Institute | Kuva: Aleks Borys


Aleks Borys and Marysia Stokłosa: PUBLICA

Workshop on Sunday 21.8.2022 at 13.00–16.00

Contemporary Art Space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Free entry!

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the workshop by email: info@ehka.net. We reserve the right to changes.

Terms and conditions for the web shop


PUBLICA is a movement and choreography workshop lead by dance artists Aleks Borys and Marysia Stokłosa. Using dance practices and tools from movement improvisation, the double meaning of the word publica in Polish language is explored. As a component of res-publica, the word indicates towards something common, (being the root of the word republic and the word commonwealth); as public (widz in Polish) the word refers to the audience signifying their vision as the main sense of perception (to see in Polish is widzieć). What kind of public is being activated through choreography, is the question that motivates the research and workshops of Borys and Stoklosa.

While the artists understands dance as the movement of life, the property of being in the body, choreography is here the primary form of establishing constellations, organizations and groups. In this sense, it is therefore a tool for building relationships and communities. They want to check whether the theater audience can also be established other than just as spectators; or as a community, it can function in a different choreography, triggering also other senses and, consequently, a new political and public potential.

The workshop is realized as part of an artistic residency of Borys and Stokłosa at Contemporary Art Space Kutomo in August. Please come with comfortable training cloths and be ready to dance barefoot or in socks. The workshop is given in English.

Working group: Aleks Borys and Marysia Stokłosa | Production: Ehkä-production, Nowy Teatr and working group | Supported by: Adam Mickiewicz Institute | Photo: Aleks Borys

Ehkä-tuotanto | Ehkä-production