English

XS: Odd Meters & Trouble | Pe 4.12.2020 klo 19

€15.00

20 in stock
Product description
Yhteisilta: Mikko Niemisto: Odd Meters & Lau Lukkarila: Trouble

Pe 4.12.2020 klo 19 osana XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin ohjelmistoa

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Liput: 15/10€

Alennuslippua à 10€ ostaessasi syötä alennuskoodi ALENNUS10 ostotapahtuman yhteydessä ilmestyvään alennuskoodikenttään. Alennuslippuun ovat oikeutettuja opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet, alle 18-vuotiaat sekä taiteen ammattilaiset. Alennuslipun haltijan on varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtumaan saapuessaan.

Verkkokaupan toimitusehdot


Mikko Niemistö: Odd Meters

Koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön Odd Meters* on läkähdyttävä tanssi, joka poukkoilee rytmien väleissä ja pyrkii kokoamaan itseään unien, ruumiin ja ajan sirpaleista. Teos nojaa esityshetkellä läsnäoleviin rytmeihin, jotka limittyvät, riitelevät ja ravistelevat lihaa.

Odd Meters perustuu Niemistön Ruotsin Uddevallassa, Bjällansåsin farmilla kesällä 2018 näkemiin uniin: residenssipaikan kerrostuneisuus, jossa limittyivät luonnon syklit, tanssiminen ja 4G-yhteys nykyajan uutisvirtaan ja viihteeseen, tihkui osaksi hänen öistä todellisuuttaan.

Odd Meters tarkastelee ihmiskehoa, joka on vieraantunut itsestään ja ympäristöstään, harhaillen pakkomielteisten unien, digitaalisen viihteen seikkailufantasioiden ja epäloogisen luontosuhteen polyrytmisessä labyrintissa. Tässä risteämäkohdassa läpeensä teknologistuneen ajan krooninen unettomuus törmää omaan mahdottomuuteensa.

Teoksesta kuultaa halu tuoda unen kokemus julkiseen tilanteeseen sekä työskennellä ei-lineaarisesta aikakäsityksestä käsin. Esiintyjä on vahvasti hereillä, mutta kanavoi tilaan suodattamattomia impulsseja, jotka kumpuavat REM-unen muistijäljistä – tarinoista, joiden kertoja ei hallitse narratiivia.

*Odd Meters on musiikissa käytetty termi, joka viittaa epätyypillisiin tahtilajeihin.

Koreografia ja esitys: Mikko Niemistö | Alkuperäinen tilasuunnittelu: Elina Lifländer | Äänisuunnittelu: Johannes Vartola ja Mikko Niemistö | Valosuunnittelu: Teo Lanerva | Tuottaja: Riikka Thitz | Mentori: Karolina Ginman | Tuotanto: Zodiak ja Mikko Niemistö | Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto | Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) sekä Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram / Atalante (Göteborg) ja Bjällansås Studios (Uddevalla) | Tukijat: Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus | Ensi-ilta: 2.9.2020 Zodiak Stage, Helsinki | Kuva: Katri Naukkarinen


Lau Lukkarila: Trouble

Voi aiheuttaa ongelmia aiheuttaa ongelmia. Jos on oikein ongelmia, niin ei todennäköisesti voi tehdä esityksiä ongelmista.

Trouble-soolossaan Lau Lukkarila kysyy, mitä ovat ne ongelmat, joita hän – valkoihoinen ja queer – haluaa käsitellä ja mitä ovat ne diskurssit ja biografiat, joita hänen keho pitää sisällään. Kuinka ongelmat liikuttavat ja jähmettävät kehoa? Sisäiset ja ulkoiset vahingot, särkynyt sydän, väärin sukupuolettaminen, häpeä, vähättely, ahdistus, seksuaalinen häirintä, homofobia, väkivalta, fyysinen kipu ja vanhenemisen pelko. Lau uskoo, että ongelmat (‘trouble’) ovat aina yhteyksissä yhteiskunnan valtamekanismeihin. Kuten Ebow räppää laulussa Punani Power: “Aber ein echter Gangster ist ein Feminist”. Todellinen gangsta, valtasubjekti on hän, joka on tietoinen vallan jakautumisesta yhteiskunnassa. Hän, joka tasa-arvon nimissä kyseenalaistaa valtamekanismeja.

Konsepti, esitys, lavastus, valot ja video: Lau Lukkarila | Dramaturginen tuki: Gabrielle Cram | Ulkopuolinen silmä: Teresa Vittucci | Äänisuunnittelu: Azra Husanović ja Lau Lukkarila | Tatuointitaiteilija (videolla): Ina Bär aka bearadise_ink | Tuotanto: not your babe ja Tanzquartier Wien | Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto | Ensi-ilta: 3.5.2019 Rakete festival / Tanzquartier Wien, Wien | Kuva: Azra Husanović


Double bill: Mikko Niemistö: Odd Meters & Lau Lukkarila: Trouble

Fri 4.12.2020 at 7 pm as part of the XS – Festival for New Dance and Performance

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Tickets: 15/10€

When buying a discount ticket à 10€ enter DISCOUNT10 into the discount code field. Discount tickets are eligible to students, pensioners, unemployed, conscripts, non-military servicemen, under 18 year olds, and professional artists. Be prepared to prove your eligibility when asked.

Terms and conditions for the web shop


Mikko Niemistö: Odd Meters

Odd Meters* by choreographer/performer Mikko Niemistö is a frenzied dance that bounces between rhythms in an attempt to reconstruct itself from fragments of dreams, time and the body. It works with rhythms found in the moment that overlap, argue and shake the flesh.

Odd Meters is based on the dreams Niemistö saw at the Bjällansås farm in Uddevalla, Sweden in summer 2018 while in residency there: the intertwined layers of natural cycles, dancing, and 4G connectivity to newsfeeds and entertainment, seeped into his night-time reality.

Odd Meters explores a human body that is alienated from itself and its environment; it is lost in obsessive dreams, adventure fantasies of the digital realm and the polyrhythmic labyrinth of an illogical relationship with nature. In this intersection the chronic insomnia of a thoroughly technologized era collides with its own impossibility.

The work desires to bring the experience of the dream to public circulation while working from a non-linear understanding of time. The performer is wide awake but simultaneously channelling unfiltered impulses swelling from the memories of REM dreams – fragments of stories where the narrator is not in control of the narrative.

*Odd Meters is a musical term used to describe untypical time signatures.

Choreography and performance: Mikko Niemistö | Original spatial design: Elina Lifländer | Sound design: Johannes Vartola and Mikko Niemistö | Light design: Teo Lanerva | Producer: Riikka Thitz | Mentor: Karolina Ginman | Production: Zodiak and Mikko Niemistö | In collaboration with: Ehkä-production | Residencies: Ehkä-production / Kutomo (Turku) and Swedish Arts Grants Committee’s International Dance Programme / Atalante (Göteborg) and Bjällansås Studios (Uddevalla) | Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation, Kone Foundation and Swedish Cultural Foundation in Finland | Premiere: 2.9.2020 Zodiak Stage, Helsinki | Photo: Katri Naukkarinen


Lau Lukkarila: Trouble

It can cause trouble to make trouble and if one is in serious trouble, one cannot afford to make trouble – let alone to make work about trouble.

In their solo, Lau Lukkarila asks what are the troubles that they – as white and queer – can afford to feel and get into, and what are the discourses and ancestral biographies inscribed in their body. How do specific troubles move and freeze bodies; such as internal and external injuries, broken heart, misgendering, shaming, belittling, anxiety, sexual harassment, homophobia, violence, physical pain, fear of ageing. On the other hand, they state that the genealogy of trouble has everything to do with mechanisms of power. It is like Ebow says in the song Punani Power: “Aber ein echter Gangster ist ein Feminist”. A real gangsta – a subject with power and agency – is the one who is aware of the distribution of power in the society. The one who troubles mechanisms of trouble in the name of less trouble.

Concept, performance, scenography, light and video: Lau Lukkarila | Dramaturgical support: Gabrielle Cram | Outside eye: Teresa Vittucci | Sound design: Azra Husanović and Lau Lukkarila | Tattoo artist (on the video): Ina Bär aka bearadise_ink | Production: not your babe and Tanzquartier Wien | In collaboration with: Ehkä-production | Premiere: 3.5.2019 Rakete festival / Tanzquartier Wien, Vienna | Photo: Azra Husanović

Ehkä