English

XS: Jokin suistuu joeksi & Tête-à-tête | Ke 2.12.2020 klo 19

€15.00

20 in stock
Product description
Yhteisilta: Urban Anatomies Teleport: Jokin suistuu joeksi & Sanna Kekäläinen ja Janne Saarakkala: Tête-à-tête

Ke 2.12.2020 klo 19 osana XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin ohjelmistoa

Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Liput: 15/10€

Alennuslippua à 10€ ostaessasi syötä alennuskoodi ALENNUS10 ostotapahtuman yhteydessä ilmestyvään alennuskoodikenttään. Alennuslippuun ovat oikeutettuja opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet, alle 18-vuotiaat sekä taiteen ammattilaiset. Alennuslipun haltijan on varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtumaan saapuessaan.

Verkkokaupan toimitusehdot


Urban Anatomies Teleport: Jokin suistuu joeksi

Kulun suuntaa määrittää jokisuisto, kaupungin selkäydinsuoniruokanestesuolitorvi.

Jokin suistuu joeksi on mudan, veden, korotetun katukiveyksen ja kulkujen vuorovaikutussuhteita sekä ajallisia kerrostumia kartoittava ja vinksauttava audiokävelyteos. Se on kuuntelua asfaltoidulla savella, hapettomissa aikataskuissa – kielen, kehojen, rakennusten ja rakennelmien risteyspaikoissa.

Urban Anatomies Teleport -ryhmä on tehnyt samannimisen laajan englanninkielisen audiokävelyteoskokonaisuuden vuonna 2019. Syksyllä 2020 ryhmä järjestää ilmaista harrastustoimintaa helsinkiläisistä ja espoolaisista koostetulle Teleport-kävelykerholle.

Urban Anatomies Teleport: Pie Kär, Tarleena Laakko, Riikka Lakea, Oula Rytkönen ja Maja Wilhite-Hannisdal | Esitys: Urban Anatomies Teleport (Pie Kär, Tarleena Laakko, Riikka Lakea, Nicolas ”Leissi” Rehn, Oula Rytkönen, Veera Snellman ja Maja Wilhite-Hannisdal) | Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Urban Anatomies Teleport | Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) | Tukija: Turun kaupunki | Ensi-ilta: 2.12.2020 XS-festivaali / Kutomo, Turku | Kesto: 30–40 min | Esityskieli: suomi | Kuva: Pie Kär ja Oula Rytkönen


Sanna Kekäläinen ja Janne Saarakkala: Tête-à-tête

Maailmasta ei puutu mielipiteitä eikä tehoja vaan läsnäoloa, henkilökohtaisen paljastavaa ajatusten vaihtoa ja korvia jotka kuuntelevat.

Tête-à-tête on tapahtuma, jossa koreografi-tanssija Sanna Kekäläinen ja ohjaaja Janne Saarakkala tutustuvat toisiinsa yleisön edessä käymällä luottamuksellisen ja intiimin keskustelun. He pyrkivät harjoittamaan puuttuvia taitoja ja seuraamaan tajuntojensa dialogista, spontaania virtaa. Keskustelun aiheina ovat läheisyys ja rakkaus sekä se mitä muuta taiteilijoilla on juuri sillä hetkellä sydämellään ja mihin keskustelu heidät johdattaa. Jokainen keskustelu on ainutkertainen tapahtuma, joka purkaa ja tarkastelee henkilökohtaisuutta, yksityisyyttä, peittämistä ja piilottamista sekä aukaisemista ja paljastamista ei-representatiivisesti.

Koreografia: Sanna Kekäläinen | Esitys: Sanna Kekäläinen ja Janne Saarakkala | Tuotanto: Kekäläinen & Company | Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto | Ensi-ilta nimellä Kaksi käsitteellistä versiota henkilökohtaisesta: 8.4.2019 Amos Rexin Bio Rex -elokuvateatteri, Helsinki | Kesto: max 1,5 h ja 30 min jälkikeskustelu yleisön kanssa | Kuva: Katja Tolonen


Double bill: Urban Anatomies Teleport: Something rivering & Sanna Kekäläinen and Janne Saarakkala: Tête-à-tête

Wed 2.12.2020 at 7 pm as part of the XS – Festival for New Dance and Performance

Contemporary art space Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku

Tickets: 15/10€

When buying a discount ticket à 10€ enter DISCOUNT10 into the discount code field. Discount tickets are eligible to students, pensioners, unemployed, conscripts, non-military servicemen, under 18 year olds, and professional artists. Be prepared to prove your eligibility when asked.

Terms and conditions for the web shop


Urban Anatomies Teleport: Something rivering

A passage got its direction from a river delta, a city’s spinalcordveinesofluidintestinephagus.

Jokin suistuu joeksi (Something rivering) is an audio walk piece and a crooked cartography of interactivity between mud, water, paved sidewalks and passages in different sediments of time. It is listening situated on asphalted clay, oxygenless time folds – at the intersections between language, bodies, buildings and constructions.

In 2019 the Urban Anatomies Teleport group made an eponymous piece, a broad collection of audio walk tracks published in English. In Autumn 2020 the group is organizing free hobby activities for a Teleport walking society, consisting of citizens from Helsinki and Espoo.

Urban Anatomies Teleport: Pie Kär, Tarleena Laakko, Riikka Lakea, Oula Rytkönen and Maja Wilhite-Hannisdal | Performance: Urban Anatomies Teleport (Pie Kär, Tarleena Laakko, Riikka Lakea, Nicolas “Leissi” Rehn, Oula Rytkönen, Veera Snellman and Maja Wilhite-Hannisdal) | Production: Ehkä-production and Urban Anatomies Teleport | Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku) | Supported by: City of Turku | Premiere: 2.12.2020 XS festival / Kutomo, Turku | Duration: 30–40 min | Performance language: Finnish | Photo: Pie Kär and Oula Rytkönen


Sanna Kekäläinen and Janne Saarakkala: Tête-à-tête

The world doesn’t miss opinions nor efficiency but presence, dialogue that reveals the personal and ears that listen.

Tête-à-tête is an event where choreographer-dancer Sanna Kekäläinen and director Janne Saarakkala get to know each other in front of the audience with confidential and intimate discussion as their means. Their aim is to practice the missing skills and to follow the spontaneous flow of the dialogue between their consciousnesses. The topics to discuss are proximity and love, and the things that the artists have in their minds at the moment and also where the discussion leads them. Every discussion is a unique event that contemplates on the personal and private, on covering and hiding, and on opening and revealing in a non-representational way.

Choreography: Sanna Kekäläinen | Performance: Sanna Kekäläinen and Janne Saarakkala | Production: Kekäläinen & Company | In collaboration with: Ehkä-production | Premiere under the title Kaksi käsitteellistä versiota henkilökohtaisesta: 8.4.2019 Amos Rex Museum’s Bio Rex cinema, Helsinki | Duration: max 1,5 h followed by 30 min post-performance discussion | Photo: Katja Tolonen

Ehkä