Privacy Policy for DjEzgo84 Shop

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä DjEzgo84 Somurantie 43 45370 Valkeala 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Esa Lindroos

+358 xx xxxx x djezgo84@gmail.com 3. Rekisterin nimi DjEzgo84:n asiakasrekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen. 5. Rekisterin tietosisältö • Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite ) • Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot. • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot 6. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. 8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille. 10. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa. 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan sekä muita tietoja olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään. 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan. Kiellot / suostumukset voi osoittaa suoraan rekisterin ylläpitäjälle