Privacy Policy for DESIGN SEPPÄLÄ Verkkokauppa

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilörekisterin nimi Asiakasreskisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa laadukas asiakaspalvelu, tilauksen toimittaminen ja viestintä asiakkaan kanssa.

Rekisteröitävät tiedot Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Asiakkaan antaessa tilauksen yhteydessä: Nimi, osoite, puhelinnumero, ip-osoite, sähköpostiosoite ja tilattu tuote/palvelu.

Rekisterin suojaus TIETOSUOJASELOSTE

SoulOnes Oy Säännönmukaiset tietolähteet Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.: -  Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä 
 -  Sosiaalisesta mediasta/ messuilta, asiakkaan osallistuessa arvontaan 

 Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Yhteistyötahoille, jotka edistävät asiakaspalvelumme laatua ja viestinnä tehokkuutta asiakkaiden kanssa. Asiakastietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa EU:n ulkopuolelle luotettaville yhteistyökummppaneille, jotka noudattavat myös tietosuoja-asetusta.

A)  Fyysisessä muodossa oleva aineisto 
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään SoulOnes Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. 
 B)  Sähköisesti tallennetut tiedot 
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään SoulOnes Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat. 
 Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Muut rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Merchant info
DESIGN SEPPÄLÄ Verkkokauppa
info@soulones.fi
Business ID: 2826862-3
VAT ID: FI28268623