English

Kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu 2022

€100.00

Product description

Kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu on kunnille, yrityksille, virastoille ja järjestöille sekä kaikille niille, jotka haluavat tukea DDI:n toimintaa.

Deliberatiivisen demokratian instituutti