English

Peter Hess® kehollinen äänimaljarentoutus

€65.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Keholla teh­tä­väs­sä ää­ni­mal­ja­rentoutuksessa ää­ni­mal­jo­ja soitetaan vaa­tetul­la keholla kevyesti pehmeällä mal­le­til­la. KENELLE KEHOLLINEN ÄÄ­NI­MAL­JA­RENTOUTUS SOPII?

Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus sopii erityisen hyvin sinulle, jos... - kaipaat omaa aikaa ja/tai hen­gäh­dys­het­keä arjen kiireestä - olet stres­saan­tu­nut ja sinun on vaikea rentoutua - olet yli­kier­rok­sil­la ja sinun on vaikea keskittyä - sinulla on uni­haas­tei­ta - haluat edistää ter­veyt­tä­si - haluat saada lisää elin­voi­maa - haluat tukea ja parantaa ke­ho­tie­toi­suut­ta - haluat saada uusia voi­ma­va­ro­ja ja lisätä it­se­tun­te­mus­ta HUOM. Ren­tou­tus­ta ei suo­si­tel­la raskauden en­sim­mäi­sen kol­man­nek­sen aikana, eikä hen­ki­löil­le, joilla on vakava sairaus, voi­mak­kai­ta ki­pu­ti­lo­ja, sy­dä­men­tah­dis­tin tai syö­pä­hoi­dot kesken. Kan­nat­taa­kin neu­vo­tel­la ensin lääkärin kanssa, jos kyseessä on tällainen tilanne tai asia on epäselvä.

Rentoutuksen kulku: Tapahtuu alustalla mukavasti maaten, vaatteet päällä. Rentoutus kestään tunnin ja sisältää alustuksen, äänimaljojen harmonisen soinnun sekä lempeä palautumisen tähän hetkeen.

Sunni Perki