English

Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas

€27.90

Product description

Palvelumuotoiluajattelussa elää mahdollisuus järjestöjen ja yhdistysten eteenpäin kehittämiseen. Tämän ainutlaatuisen, järjestö- ja yhdistystoimijoille kirjoitetun, oppaan avulla voit herätellä omaa, sisäistä, palvelumuotoiluajattelijaasi. Tai ehkä huomaat, että oletkin aina ollut sitä!

HUOM opas lähetetään tilaajalle kuukauden kuluessa. Mahdollisista myöhästymisistä ilmoitetaan erikseen.

"Kiitos oikein hyvän kehittämisoppaan kirjoittamisesta. Oppaasi on selkeä, looginen ja helppolukuinen. Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen ja ylipäätään uusien ratkaisujen löytäminen ei ole vaikeaa, mutta se vaatii aikaa orientoitua – asettua aloilleen, rauhoittua ja luoda luottamuksen ilmapiiri kehittämistyötä tekevään joukkoon. Siinä onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Oppaan sivulla 73 on mielestäni tärkein ajatuksesi: tärkeintä on omaksua ajatusmaailma – ei pelkästään opetella menetelmiä, jotta palvelumuotoiltaisiin ”oikein” ." (Markku, "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Oppaan lukija)