Privacy Policy for Bokeh-kauppa

Tietosuojaseloste 04.06.2020

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

Antti Nylén (y-tunnus: 3116975-7) nylen@protonmail.com

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietoja käytetään

  • asiakassuhteen hoitamiseen
  • tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelu-yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

  • tarkistusoikeus
  • oikaisuoikeus
  • oikeus peruuttaa suostumus
  • poisto-oikeus.
Merchant info
Bokeh-kauppa
nylen@protonmail.com
Business ID: 3116975-7
VAT ID: FI31169757