Privacy Policy for Support Your Local Gang

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty viimeksi 20.3.2020

Yleistä

Blockbusters Gang Oy:n verkkokauppa on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Blockbusters Gangin verkkokaupan palveluita.

Käytämme tietoja toimivan ja turvallisen palvelun toimittamiseen ja mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Blockbusters Gang Oy (Y-tunnus: 2735995-3) Munkkisaarenkatu 14, 00150 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@blockbustersgang.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tiedot ostotapahtuman yhteydessä (nimi, yhteystiedot, maksutiedot) sekä verkkokaupan käytöstä havainnoidut ja verkkokaupan analytiikan avulla johdetut tiedot, kuten ostoshistoria. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, verkkokaupan toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, yrityksen tilastollisiin tarkoituksiin, sekä mahdollisten väärinkäytösten estämiseen. Tietoja käsitellään lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani suojataan ja kuka niitä käsittelee?

Kaikki henkilötiedot suojataan parhaan kykymme mukaan asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Vain tarpeellinen Blockbusters Gang Oy:n henkilökunta käsittelee henkilötietoja.

Blockbusters Gang Oy säilyttää asiakastietoja verkkokaupan palveluntarjoajan Holvin järjestelmässä sekä osittain omassa järjestelmässään (G-suite, Google). Palveluntarjoajat noudattavat palveluissaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Blockbusters Gangin järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja tietoja.

Huomaathan, että osalle tiedoista lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, kuten esimerkiksi kirjanpitoa varten.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Mihin voin ottaa yhteyttä, jos haluat tietää verkkokaupan tietosuojasta lisää?

Olethan yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen: info@blockbustersgang.com mikäli sinulla on mitään kysyttävää. Autamme sinua mielellämme!

Merchant info

Support Your Local Gang