English

Yksilöterapia 60 - 90 min

€200.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Tehokasta, yksilöllistä ja innovatiivista terapiaa kun ongelmana on esim. burnout, masennus, ahdistus, pakonomainen käyttäytyminen, ihmissuhdeongelmat, narsismi tai elämänkriisit.

Integraalipsykologian viitekehyksessä kartoitamme ensin monipuolisesti sinun tarpeesi, joihin suunnittelen yksilöllisen ohjelman käyttäen laajaa terapia- ja valmennusosaamistani.

Terapiassa hyödynnän mm. aikuisen kehityspsykologiaa ja persoonallisuuspsykologiaa, skeematerapiaa, hypnoterapiaa, ratkaisukeskeistä terapiaa, logoterapiaa, jungilaista psykologiaa tai transpersoonallista terapiaa.

Terapian keskeinen merkitys on tietoisuuden lisääntyminen ja erilaisista haitallisista tunnereaktioista ja toimintatavoista vapautuminen. Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen matka omaan itseen - ja terapeuttina autan sinua tulemaan tietoisemmaksi ja löytämään oman aidon itsesi. Aito, rehellinen ja vastuullinen aikuinen voi elää hyvää elämää itsensä ja muiden kanssa.

Asiakkaani ovat arvostaneet työskentelyssäni lämmintä vastaanottoa, herkkyyttä kuunnella, rohkeutta puhua, viisautta neuvoa sekä eloisuutta ja inspiraatiota: "Discussing with you feels sometimes like flying...!" Ilo onkin toinen nimeni.

Ba Praktiikka