English

Creating the Future -julkaisu

€10.00

7 in stock
Product description

Creating the Future Ajatuksia arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta Creating the Future Ideas on Architecture and Design Education

Toimittajat / Editors Pihla Meskanen, Niina Hummelin

Paino / Printing Oy Fram Ab, Vaasa 2010 ISBN: 978-952-92-6986-0

Arkkitehtuurikoulu Arkki