English

Boosta din presentationsteknik | Boost your presentation skills

Retorikcoaching | Rhetoric coaching

€1,488.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Retorikcoaching - Boosta din presentationsteknik

Boosta din presentationsteknik är en retorikcoachingprocess som pågår i två till tre månader. Vi börjar med en inledande session på 2 timmar och har tre uppföljande sessioner à 1,5 timme.

Du kan välja mellan att jobba med en specifik presentation eller att utvecklas inom ett specifikt område, såsom att komma över din rädsla för att tala inför publik, bli tydligare i din kommunikation och bättre på att anpassa din presentation till målgruppen eller känna dig tryggare då du håller en presentation online.

Under den inledande sessionen gör vi upp mål och en handlingsplan för vårt samarbete. Under processen utvecklas din presentationsteknik märkbart och du får en större säkerhet och ett ökat självförtroende

Här kan du läsa mera om retorikcoachingen.

Rhetoric coaching - Boost your presentation skills

Boost your presentation skills is a coaching process where we will be working together for two to three months. We will have an initial two-hour session and three 90-minute follow-up sessions.

You can choose to work on a specific presentation or develop a specific domain, such as overcoming your fear of public speaking, becoming clearer in your communication and better at adapting your presentation to the target group, or feeling more confident when you give a presentation online.

During the initial session, we will set goals and draw up an action plan for our collaboration. As a result of the coaching process, your presentation skills will develop noticeably, you will feel more secure and have an increased self-confidence.

Here you can find more information about the rhetoric coaching.

AO Coaching & Consulting | webshop