English

Förbättra din presentation | Improve your presentation

Retorikcoaching | Rhetoric coaching

€589.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Retorikcoaching - Förbättra din presentation

Förbättra din presentation består av en tvåtimmars retorikcoachingsession där du genom coaching och konkreta retoriktips får hjälp att förbättra en presentation och en ökad tillit till din egen förmåga.

Här kan du läsa mera om retorikcoachingen.

Rhetoric coaching - Improve your presentation

Improve your presentation consists of a two-hour rhetoric coaching session where you through coaching and concrete rhetoric tips will be able to improve your presentation. Your confidence in your own abilities will increase.

Here you can find more information about the rhetoric coaching.

AO Coaching & Consulting | webshop