Privacy Policy for Another Castle

Holvi säilyttää asiakkaan tietoja kirjanpito- ja rahanpesulain vaatimalla tavalla. Lisätietoa osoitteessa https://support.holvi.com/hc/fi/articles/360000899889-Tietosuoja-asetus

Tietosuojaseloste 29.6.2021

Yleistä

Another Castle on sitoutunut suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Keräämme tietoja ainoastaan käyttäjältä itseltään.

Käytämme tietoja palvelun toimittamiseen ja markkinoinnin parantamiseen.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Another Castle ry (Y-tunnus: 2802820-8) Temppelikatu 6 b 39, 00100 HELSINKI anothercastle.kuoro@gmail.com

Mitä tietoja minusta kerätään?

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Tilauksen yhteydessä annetut tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Holvista Internetin kautta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Another Castle ry:n vuosittain vuosikokouksessa valittavan hallituksen jäsenillä ja olemme sitoutuneet käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin jäsen näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on tilauksen toimittamiselle tarpeellista.

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi. Another Castle ei koskaan anna tietojasi eteenpäin kolmansille osapuolille ilman suostumustasi tai lain määrittämää velvoitetta.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Another Castlen tiedoista.

Millaisia oikeuksia minulla on asiakkaana?

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä sähköpostilla anothercastle.kuoro@gmail.com.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Merchant info