Privacy Policy for Anna interior

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste REKISTERIN NIMI ConTe Oy:n asiakas-, suoramarkkinointi- ja verkkopalveluiden käyttäjärekisteri REKISTERINPITÄJÄ Tmi Anna interior. Leväsentie 38 B 1, 70780 Kuopio. 050-3458125. anna@annainterior.fi, Y-tunnus 2885473-7. Yhteyshenkilö: Anna Nevalainen YLEISTÄ Jotta voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Tmi Anna interior käsittelee sinua koskevia henkilötietoja erityisesti asiantuntijapalveluiden tarjoamisen yhteydessä tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN? Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat: • markkinointi potentiaalisille ja nykyisille asiakkaillemme • asiakassuhteisiin liittyvien sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sopimuksen valmisteleminen • asiakassuhteen hoitaminen • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen • palveluidemme tarjoamiseen liittyvän liiketoimintamme kehittäminen ja palveluidemme kohdentaminen sinulle MITÄ HENKILÖTIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN JA MISTÄ LÄHTEISTÄ? Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia. Tämän lisäksi saatamme kerätä ja käsitellä sinua koskevia tietoja, jotka ovat julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten sosiaalisten medioiden kanaviemme käyttäjätiedot. Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja: sinun nimesi, tehtävänimike, yhteystiedot ja muu data. Julkisista tai kolmannen osapuolen lähteistä tai sovelluksista kerättävät tiedot: verkkosivuston kävijätiedon analysoimisesta syntyvät tiedot ja sosiaalisten medioiden kanavien käyttäjätiedot. MILLÄ PERUSTEELA HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN? Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joita ovat erityisesti on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen sekä henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Suostumuksesi nojalla käytämme sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. TARKASTUSOIKEUS Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Anna Nevalainen, Leväsentie 38 B 1, 70780 Kuopio TIETOJEN KORJAUSOIKEUS Rekisterin jäsenillä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä Anna interiorin yhteyshenkilöön, yhteystiedot yllä- MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista henkilörekisteristä. Tiedot poistetaan, kun siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa siirrettävässä muodossa mukaansa. Rekisteriä ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Mahdollisista rekisteröidyn tietoon kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tiedotetaan rekisteröidyille ja viranomaisille säädösten mukaisesti. Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Anna interiorin yhteyshenkilöön (yhteystiedot yllä).

Merchant info

Anna interior

anna@annainterior.fi
Business ID: 2885473-7
VAT ID: FI28854737