Privacy Policy for Altair Design

Tietosuojaseloste 28.10.2019

Rekisterinpitäjä: Altair Design (3007963-7) Pohjoinen Otavankatu 5 as 12 74100 Iisalmi info@altairdesign.fi

Henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käytetään myös markkinointiin jos asiakas haluaa tilata mahdollisen uutiskirjeen. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistuva markkinointi ottamalla yhteyttä sähköpostitse.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietojasi käsittelevät yrityksen omistaja, maksunvälittäjä, kuljetusyritys, tilitoimisto, tilintarkastaja ja verkkosivujen ylläpitäjä.

Henkilötiedot säilytetään verkkokaupassa viiden, sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on oikeus tarkastaa ja rajoittaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, oikaista tietoja ja vastustaa käsittelyä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumus (esim markkinointiin liittyen) tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Merchant info

Altair Design

info@altairdesign.fi
Business ID: 3007963-7
VAT ID: FI30079637