Privacy Policy for Alasin Shop

Rekisterinpitäjä: Alasin Media Oy Verstaankatu 5 B 33100 Tampere Y-tunnus 1932899-7

Yhteyshenkilö: Mikko Heinonen puh. 050 5580976 mikko.heinonen@alasinmedia.fi

Rekisterin nimi: Alasin Shop asiakasrekisteri

Käytämme asiakastietoja asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaille viestimiseen.

Keräämme rekisteriin seuraavat tiedot kaikista asiakkaistamme: asiakkaan nimen, yhteystiedot, myydyt tuotteet ja palvelut, asiakkaiden kanssa käydyn viestinnän sekä asiakkaan tekemät reklamaatiot. Asiakkaita ovat sekä maksavat asiakkaat että muut tuotteidemme vastaanottajat ja palveluidemme käyttäjät.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat kaupan kotisivut sekä sähköpostit, kirjeet, puhelut ja henkilökohtaiset tapaamiset asiakkaiden kanssa. Tiedot kerätään asiakkailta itseltään. Kaupan kotisivuilla saatetaan kerätä myös automaattista kävijätietoa.

Maksujen vastaanottamiseen käytämme Holvin palvelua. Rekisteriimme kerätään yleisiä tietoja maksutapahtumista, kuten pankkitilitapahtumia, sekä mahdollinen laskutusosoite. Mainittu kolms osapuoli käsittelee luottamukselliset maksuvälinetiedot, kuten luottokorttinumerot, eikä niitä kerätä rekisteriimme.

Rekisteriämme ylläpidetään Holvin ja Googlen palveluissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin on pääsy vain Alasin Media Oy:n määräämillä henkilöillä. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, paitsi seuraaviin tarkoituksiin: tuotteiden toimittamiseen, asiakaskirjeiden lähettämiseen sekä tekniseen hallinnointiin.

Tietoja säilötään asiakkuuden ajan sekä asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

Merchant info
Alasin Shop
mikko.heinonen@alasinmedia.fi
Business ID: 1932899-7
VAT ID: FI19328997