English

KOULULISENSSI E-kirja: Meidän ryhmä + Arvokortit

€140.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

Meidän ryhmä on sosioemotionaalisen oppimisen työskentelymalli, joka tukee arvostavan, empaattisen ja yhteistyötaitoisen ryhmän rakentamista. Työskentelymalli soveltuu varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, toisen asteen opintoihin sekä kerho- ja harrastustoimintaan.

Meidän ryhmä työskentelyssä tutkitaan ja omaksutaan sosioemotionaalisia ryhmätaitoja. Ryhmä oppii yhdessä:

• tunteiden ja näkökulmien ymmärtämistä sekä käsittelyä, • henkilökohtaisten ja yhteisten tavoitteiden asettamista sekä saavuttamista, • empatian tuntemista ja näyttämistä, • hyvien ihmissuhteiden rakentamista, • yhteistyötaitoja sekä • vastuuntuntoisten valintojen tekemistä.

Meidän ryhmä -työskentelymalli sisältää 26 toimintatuokiota, joita voi toteuttaa ryhmäkeskustelujen ja/tai ilmiöoppimisen keinoin.

Tutustu kirjan sisältöön>>

E-kirjassa on mukana itsereflektio-työkalu omien sosioemotiaalisten taitojen kartoittamiseen ja kehittämiseen sekä arvokortit, joita voi käyttää tukena keskusteuissa ja harjoituksissa, joissa lapset ja nuoret pohtivat omia arvojaan. Kortit auttavat hahmottamaan, mitä arvot ovat. Mukana on myös tyhjiä arvokortteja, joihin voi kirjoittaa lisää tärkeäksi kokemiaan arvoja.

Saat materiaalin käyttöösi välittömästi tilauksen yhteydessä.

VERKKOKAUPPA ON MUUTTANUT