Privacy Policy for Aistico - Tarrat käsihygienian tehokkaaseen edistämiseen

Aistico Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Aistico Oy (Y-tunnus: 3124898-1)

Joupinkatu 12  

60320 Seinäjoki 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Aistico Oy ja asiakkaan välinen sopimussuhde ja asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Aistico Oy:n  toimesta: 

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen 
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin 
 • Aistoco Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen 
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen 
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin 
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen 

Tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Aistisco Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä Aistico Oy:öön yhteydessä olleet henkilöt. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

 • Aistisco Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
 • Aistisco Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria (esim. palveluiden käyttötiedot ml. hoitavan henkilön ammattiryhmä, esim. ostokäsittelijä, myyjä), mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ml. puheluiden taltiointi ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot. 
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö) 
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet. 
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. 
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja. 
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde. 

Henkilötietojen säilytysaika

Aistico Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: 

 • Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista. 
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja luovutukset EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle noudattaen tietosuoja-asetusta ja muuta tietosuojalainsäädäntöä.   

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Aistico Oy:n työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Aistico Oy rekisteriin sovelletaan  teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla taataan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus.  

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Aistico Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Aistico Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.  

 • Oikeus saada pääsy tietoihin 
 • Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 
 • Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 • Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. 

Tarkempaa tieto rekisteröidyn oikeuksista ja niiden käyttämisestä löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. 

Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.  

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen

Merchant info

Aistico - Tarrat käsihygienian tehokkaaseen edistämiseen

info@aistico.com
Business ID: 3124898-1
VAT ID: FI31248981