Privacy Policy for Ahlfors Leather

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen GDPR tietosuojaseloste:

REKISTERINPITÄJÄ

Johtai Oy, y-tunnus 2944536-1

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Johanna Hietala Puhelin +358465457633 Sähköposti johanna@ahlforsleather.fi

REKISTERIN NIMI

Johtai Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Johtai Oy:n verkkokaupasta tavaraa tai palveluita, tai ottanut yhteyttä asiakaspalveluun.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Johtai Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä voidaan käyttää myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Johtai Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä kohdennettuun asiakaspalveluun verkkosivuillamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Johtai Oy:n verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Johtai Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita kuten Postia. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi kuten Postin pakettien lähettämiseksi. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite Puhelinnumero, Tiedot käsitellyistä tilauksista, Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Johtai Oy:n käytössä, paitsi Johtai Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi postitukseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Johtai Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Johtai Oy:n verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista, kuten esimerkiksi Postin kanssa toimiessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Iberico.fi kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Johtai Oy, Kattila-ahontie 62, 49900 Virolahti. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi.

TIEDON KORJAAMINEN

Henkilörekisteriin merkityn henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Johtai Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja Johtai Oy:n itsensä suorittamaa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostilla johanna@ahlforsleather.com tai kirjallisesti osoitteeseen: Johtai Oy, Kattila-ahontie 62, 49900 Virolahti. Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja osoite.

Merchant info

Ahlfors Leather

johanna@ahlforsleather.com
Business ID: 2944536-1
VAT ID: FI29445361