English

JÄNNITTÄMINEN – MITÄ SILLE VOI TEHDÄ - VERKKOKURSSI

€49.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Jännitystä aiheuttavia tilanteita voivat olla niin esiintymiset kuin mitkä tahansa tilanteet, joihin liittyy toisia ihmisiä. Jännittämiseen liittyy usein häpeän tunne ja tarve peitellä ongelmaa, joka tekee avun hakemisen osaltaan haastavaksi. Jännittäminen piiloutuu ongelmana usein esimerkiksi alisuoriutumisen, kuormittumisen, masennuksen ja niin sanotun hankalan käytöksen taakse.

Jännittäminen ei ole heikkoutta. Se on enemmänkin kehon ja mielen herkkyyttä vireytyä sekä valmistautua suoritukseen. Kuitenkin monen kohdalla jännittämisestä tulee ongelma, joka vaikuttaa elämänlaatuun niin vapaa-ajalla kuin työssä.

Verkkokurssilla tarkastellaan pohdintojen ja harjoitusten kautta, mitä jännittäminen on ja mitä sille voi konkreettisesti tehdä.

Kurssin suosituskesto on 4 viikkoa. Katso kurssin rakenne ja sisältö tuotekuvista.

ActPRO verkkokurssit sisältävät tietoa ja paljon konkreettisia harjoituksia. Oppimista jäsentävät valmennusvideot ja tulostettavat työkirjat harjoituksineen. Valitsemansa kurssin voi suorittaa suosituskeston mukaisena kokonaisuutena tai omalla rytmityksellä kolmen kuukauden aikana aktivoinnista. Verkkokurssien hyödyntäminen edellyttää internetyhteydellä varustettua tietokonetta. Osaa sisällöstä voi hyödyntää myös pienemmillä mobiililaitteilla.

Verkkokurssin kieli on Suomi. Aktivoi verkkokurssi lisäämällä tuote ostoskoriin ja antamalla pyydetyt tiedot. Voit lunastaa samalla useampikin käyttöoikeuksia. Anna tällöin käyttäjien nimet pyydetyssä kohdassa tai mikäli et vielä tiedä niitä, voit kirjoittaa kohtaan vain oman nimesi. Maksettuasi kurssin saat sähköpostitse ohjeet kurssin hyödyntämiseen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

ActPRO Wellness Training valmennusmetodin viitekehyksenä on ActPRO:n kehittämä Itsensä johtaminen –malli™, joka perustuu terveyskäyttäytymisen teorioihin, kognitiiviseen psykologiaan, sekä moniammatilliseen ja iteratiivisen kehittämistyöhön.

Mallin kehittämiseen vaikuttaneita terveyskäyttäytymisen teorioita ovat mm. The Health Belief Model, Integrated Behavioral Model, The Transtheoretical Model ja Social Kognitive Theory.

Mallin kehitystyötä on tukenut moniammatillinen tiimityö. Psykologian, liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen ja liiketoiminnan parissa työskennelleiden ammattilaisten tietotaidot ja kokemukset mallin käytöstä ovat muokanneet menetelmää sekä sen sisältämiä tuotteita, harjoituksia ja malleja. Itsensä johtaminen – mallin vaikuttavin kehitysmenetelmä on ollut vuodesta 2009 lähtien tehty systemaattinen, iteratiivinen toimintatapa. Perustuen yllä nimettyihin viitekehyksiin ja moniammatillisen tiimin tietotaitoon on voitu luoda menetelmiä, joita on käytetty tuloksellisesti aidoissa asiakastilanteissa vuosia. Kokemukset ja palautteet näistä tilanteista niin asiantuntijalta kuin asiakkaalta ovat mahdollistaneet mallin sisältöjen ja rakenteiden kehittämisen tarpeita vastaaviksi.

Keskeistä valmennuskonseptissa on, että asioita, tilanteita ja käyttäytymistä konkretisoidaan ja mallinnetaan. Mallintaminen tarkoittaa abstraktin asian tekemistä näkyväksi siten, että sitä voidaan tutkia. Tekemällä asioita näkyväksi autetaan valmennettavaa löytämään ratkaisut itse. Lähtökohtana on, että kestävän muutoksen perusteena on oma oivallus ja taidot muuttaa toiveet sekä tavoitteet toiminnaksi.

ActPRO Verkkokauppa