English

ITSENSÄ JOHTAMISEN TAIDOT - VERKKOKURSSI

€49.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Verkkokurssi ja siihen liittyvä ladattava työkirja auttavat ymmärtämään ja tutkimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka saavuttaa omia toiveita, unelmia ja tavoitteita millä tahansa elämän osa-alueella. Itsensä johtamista määritellään ja harjoitellaan ActPRO:n Itsensä johtaminen –mallin™ avulla. Mallin viitekehyksenä on terveyskäyttäytymisen teorioita ja kognitiivinen psykologia. Malli antaa selkeät raamit tutkia omaa käyttäytymistä. Käyttäytymistä tarkastellaan kolmen päätekijän kautta. Nämä tekijät ovat tavoite, toiminta ja voimavarat.

Kurssin suosituskesto on 3 viikkoa. Voit kuitenkin edetä omaa tahtiasi valmennuksessa kolmen kuukauden aikana.

ActPRO verkkokurssi sisältää tietoa ja paljon konkreettisia harjoituksia. Oppimista jäsentävät lyhyet valmennusvideot ja tulostettava työkirja harjoituksineen. Kurssin voi suorittaa suosituskeston mukaisena kokonaisuutena tai omalla rytmityksellä kolmen kuukauden aikana ostosta. Verkkokurssien hyödyntäminen edellyttää internetyhteydellä varustettua tietokonetta. Osaa sisällöstä voi hyödyntää myös pienemmillä mobiililaitteilla. Työkirjan harjoituksineen voi ladata itselleen pdf-muodossa ja halutessaan myös tulostaa omien pohdintojen tueksi.

Verkkokurssin kieli on Suomi. Aktivoi verkkokurssi lisäämällä tuote ostoskoriin ja antamalla pyydetyt tiedot. Voit lunastaa samalla useampikin käyttöoikeuksia. Anna tällöin käyttäjien nimet pyydetyssä kohdassa tai mikäli et vielä tiedä niitä, voit kirjoittaa kohtaan vain oman nimesi. Maksettuasi kurssin saat välittömästi sähköpostitse ohjeet kurssin hyödyntämiseen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

ActPRO Wellness Training valmennusmetodin viitekehyksenä on ActPRO:n kehittämä Itsensä johtaminen –malli™, joka perustuu terveyskäyttäytymisen teorioihin, kognitiiviseen psykologiaan, sekä moniammatilliseen ja iteratiivisen kehittämistyöhön.

Mallin kehittämiseen vaikuttaneita terveyskäyttäytymisen teorioita ovat mm. The Health Belief Model, Integrated Behavioral Model, The Transtheoretical Model ja Social Kognitive Theory.

Mallin kehitystyötä on tukenut moniammatillinen tiimityö. Psykologian, liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen ja liiketoiminnan parissa työskennelleiden ammattilaisten tietotaidot ja kokemukset mallin käytöstä ovat muokanneet menetelmää sekä sen sisältämiä tuotteita, harjoituksia ja malleja. Itsensä johtaminen – mallin vaikuttavin kehitysmenetelmä on ollut vuodesta 2009 lähtien tehty systemaattinen, iteratiivinen toimintatapa. Perustuen yllä nimettyihin viitekehyksiin ja moniammatillisen tiimin tietotaitoon on voitu luoda menetelmiä, joita on käytetty tuloksellisesti aidoissa asiakastilanteissa vuosia. Kokemukset ja palautteet näistä tilanteista niin asiantuntijalta kuin asiakkaalta ovat mahdollistaneet mallin sisältöjen ja rakenteiden kehittämisen tarpeita vastaaviksi.

Keskeistä valmennuskonseptissa on, että asioita, tilanteita ja käyttäytymistä konkretisoidaan ja mallinnetaan. Mallintaminen tarkoittaa abstraktin asian tekemistä näkyväksi siten, että sitä voidaan tutkia. Tekemällä asioita näkyväksi autetaan valmennettavaa löytämään ratkaisut itse. Lähtökohtana on, että kestävän muutoksen perusteena on oma oivallus ja taidot muuttaa toiveet sekä tavoitteet toiminnaksi.

ACTPRO Verkkokauppa