Privacy Policy for Aaltonen

Tietosuojaseloste verkkokaupalle Aaltonen TIETOSUOJASELOSTE Rekisterinpitäjä Conna Productions (y-tunnus 2565732-4) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Conna Productions, Henri Aaltonen, Sähköposti: henriaaltonen84 (a) gmail.com Rekisterin nimi Conna Productions asiakasrekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakasrekisteriä käytetään henkilötietolain ja kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti asiakkuuden ylläpitämiseen, laskutukseen, tiedottamiseen, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen. Rekisterin tietosisältö: Etu- ja sukunimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Ostetut palvelut, asiakkuudet ja tuotteet, laskutustiedot. Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilöihin liittyvät tiedot saadaan käyttäjältä suoraan esimerkiksi hänen rekisteröityessään verkkokauppaan sekä vaihtoehtoisesti esim. kirjallisesti asiakkuussopimuksen kautta, sähköpostitse, käyntikorteista tai puhelimitse. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Conna Productions puolesta laskutusta ja perintää suorittaville sopimuskumppaneille sekä tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot ovat tilassa, johon asiattomilta on pääsy estetty. Sähköisessä muodossa olevat asiakasrekisterin tiedot ovat salasanojen ja tietoturvaohjelmien avulla suojattu. Tarkastusoikeus: Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallentuneet tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina rekisterinpitäjälle. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Henkilön pyynnöstä kaikki hänen tietonsa poistetaan pysyvästi asiakasrekisteristä.

Merchant info

Aaltonen

henriaaltonen84@gmail.com
Business ID: 2565732-4
VAT ID: FI25657324