Privacy Policy for Verkkokauppa walo

Verkkokauppa walon TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ – ja REKISTERIN VASTUUHENKILÖ Nimi: Eili Lindström Y-tunnus: 2170517-3 Osoite: Tipurinkatu 46 28200 Pori Sähköpostiosoite: hoitohuonerafael@gmail.com Puhelinnumero: 0405773917

REKISTERIN NIMI Hoitohuone Rafaelin verkkokaupan tuotteiden käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Hoitohuone Rafaelin verkkokaupan tuotteiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva verkkokaupan tuotteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään verkkokauppaan liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ Verkkokaupan käyttäjän yhteystietoja sekä muita käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Hoitohuone Rafaelin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Eili Lindström, Tipurinkatu 46, 28200 Pori.

Merchant info

Verkkokauppa walo

hoitohuonerafael@gmail.com
Business ID: 2170517-3
VAT ID: FI21705173