English

Kannatusjäsenmaksu 2024 / yritykset ja yhteisöt

Jäsenmaksut

€100.00

Product description

Turun Baletin kannatusjäsenmaksu yrityksille ja yhteisöille vuodelle 2024.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Mikäli jostain syystä jäsenyyttä ei hyväksytä, olemme siitä sähköpostitse yhteydessä.

Jäsenyyden ostajalla tulee olla allekirjoitusoikeus edustamansa yrityksen tai yhteisön puolesta.

Tietoja jäsentietojen käsittelystä

Kannatusjäsenille ei luovuteta jäsenkortteja.

Kannatusjäsen voi antaa luvan julkaista nimensä yhdistyksen verkkosivuilla.

Turun Baletti