English

Kannatusjäsenmaksu 2024 / yritykset ja yhteisöt

Jäsenmaksut

€100.00

Product description

Turun Baletin kannatusjäsenmaksu yrityksille ja yhteisöille vuodelle 2024. Jäsenyys on voimassa kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti, vähintään 31.12.2024 saakka.

Jäsenyyden ostajalla tulee olla allekirjoitusoikeus edustamansa yrityksen tai yhteisön puolesta.

Tietoja jäsentietojen käsittelystä

Kannatusjäsenille ei luovuteta jäsenkortteja.

Kannatusjäsen voi antaa luvan julkaista nimensä yhdistyksen verkkosivuilla.

Turun Baletti