English

Hiljaisuuden retriitti 9.-12.2.2023

€655.00

Product description

HILJAISUUDEN RETRIITTI 9.-12.2

Yleensä kun ihmiset puhuvat hiljaisuudesta, he viittaavat puheen poissaoloon ja tarkempaan kuunteluun, kirkkaampaan ajatteluun sekä ympäristön havainnointiin. Moni sanoo myös olevansa usein hiljaisuudessa, koska ovat paljon yksin kotonaan.

Mutta meille hiljaisuus on vielä enemmän.

Puhuminen ja ajattelu kuluttavat paljon henkisiä voimiamme, vaikka emme sitä välttämättä ole huomanneet. Kun hiljaisuuden retriitillämme kohdistamme nämä vapautuneet voimavarat oman mielen lempeään tarkasteluun, saavumme todellisen itsetuntemuksen lähteelle, mistä voimme retriitin myötä ammentaa esiin kysymyksiä, jotka eivät “arjen hiljaisuudessa” edes yleensä nouse esille: Mistä nämä kaikki ajatukset kumpuavat? Ajattelenko minä itse vai nouseeko näitä ihan itsestään? Mitä jos kaikki ajatukset pysähtyisivät ja tulisi sisäisesti ihan hiljaista?

Millaisia ajatuksia tahdon itsessäni luoda ja ylläpitää? Minkälaiset ajatukset suovat minulle rauhaa, hyvää oloa ja onnellisuutta?

Ja kuka oikeastaan olen ajatusteni tuolla puolen? Kuka minä olen?

Me emme retriitillä yritä pakottaa mieltäsi hiljaiseksi, vaan mahdollistaa sinulle sisäisen kokemuksen itsessäsi aina läsnäolevasta hiljaisuudesta, muuttumattomasta rauhasta, mikä itseasiassa on todellinen kotisi. Tätä on meille hiljaisuus, rakkaudellinen rauha mielen tuolla puolen.

Kuvittele kuinka ihanaa olisi joka hetki kohdata itsensä, muut ihmiset ja maailma ympärillämme tällaisesta rakkaudellisen tiedostavasta rauhasta käsin!

Nyt sinulla on mahdollisuus laskeutua hiljaisuuden äärelle kodissamme, Tampereella. Ihana kaunis tunnelmallinen ympäristö rauhallisella asuinalueella Pyhäjärven rannassa.

Kaipaatko säännöllisyyttä tai uutta virtaa meditaatioharjoituksiin ja kehon liikuttamiseen?

Haluatko kokea syviä ihmisyyden eheytymisen hetkiä?

Etsitkö kirkkaampaa yhteyttä Todellisen Itsen äärelle?

On todella tärkeää pitää yllä harjoituksen rutiinia, jotta siitä tulee luonnollinen osa sinua niin kuin hengittäminenkin on. Näin elämä sinussa pääsee virtaamaan kaikessa kauneudessaan ilman suorittamista.

Tämän retriitin keskiössä on mm.

Vapautuminen mielen stressiä ja epätervettä minäkuvaa ylläpitävistä kerroksista.

Itsetuntemuksen hedelmällinen syveneminen ja Itsen oivaltaminen

Oman psykologian ymmärtämisen kautta tunnekehon sekä ajattelun tietoisempi havaitseminen.

Kaikkien läpielettyjen elämänkokemusten rakkaudellinen kohtaaminen sekä hyväksyminen ja tämän myötä syvä parantuminen.

Fyysisen kehon syvärentouttaminen, mikä onkin edellytys kaikelle sisäiselle työskentelylle

💜 Nykyaikana on erityisen tärkeää ja eheyttävää kytkeytyä sisäiseen hiljaisuuteen joka päivä. Retriitillä sinun on helppo yhdessä muiden osallistujien kanssa löytää jälleen yhteys hiljaisuuteen sydämessäsi ja antaa hiljaisuuden siementen hetki hetkeltä versota sinun arkeesi, sillä itseasiassa kaiken ihmisenä olemisen tulisi kummuta tästä hiljaisuudesta eikä kuluttavasta sekä voimia vievästä mielen pintaväreilystä.

💜 Hiljaisuuden retriitti on upea kokonaisuus, jonka olemme luoneet huomioon ottaen eri tietoisuuden heräämisen vaiheessa olevat rakkaat kanssaveljet ja -sisaret.

💜 Anna itsellesi ihana hiljaisuuden lahja ja tule laskeutumaan sekä antautumaan todellisen itsesi äärelle. Anna mielesi värittämän maailman ja erilaisten ihmissuhteiden tulla tiedostetuksi puhtaana ja kirkkaana.

💜 Hiljaisuus meissä on Rakkautta. Sinä olet rakkaus. Rakkaus sinussa haluaa tulla näkyväksi, kuulluksi sekä ilmaistuksi. Tukahdutettu rakkaus aiheuttaa jopa fyysisiä sairauksia. Anna rakkauden virrata, anna hiljaisuuden virrata sydämesi sopukoista koetuksi todellisuudeksi sinun sisäisyydessäsi ja sieltä kummuta osaksi jokapäiväistä elämääsi. Ota rohkeasti askel kohti syvempää, juurevampaa todellista olemustasi. Yhdessä koettu hiljaisuus on todella vahvaa ja parantavaa niin osallistujalle itselleen kuin koko maailmalle.

💜 Hiljaisuus on jokaisen ihmisen sisäinen luonnollinen olemisen tila, jossa on hyvä levätä sekä rentoutua. Mutta hiljaisuus on usein piilossa persoonan metelin alla sekä ihmisyyden traumaattisten kokemusten värittämänä. Voi olla jopa vaikeaa löytää hiljaisuuden kokemus omassa arjessa. Loppujen lopuksi kaikki ajattelu, tunteminen ja toiminta syntyy ja ilmenee tälle hiljaisuuden valkokankaalle.

MITÄ OVAT HILJAISUUDEN RETRIITTIMME:

Hiljaisuuden retriittimme ovat aivan muuta kuin mitä todennäköisesti mielessäsi ajattelet perinteisistä hiljaisuuden retriiteistä. Olemme luoneet kokonaisuuden, jossa ihminen tulee huomioiduksi holistisesti, voimaannuttavasti, parantavasti sekä rakkaudellisesti unohtamatta meditatiivista yksipisteistä fokusointia.

Kaikkien harjoitusten, metodien sekä meditaatioiden tarkoitus on avata sinua hiljaisuudelle sekä rentouttaa mieltä&kehoa. Retriitillä lausutut mantrat ovat hiljaisuutta, rauhaa ja rakkautta. Ilman sisäistä hiljaisuutta et voi löytää rauhaa. Kaikki toiminta on mahdollista kummuta sisäisestä hiljaisuudesta. Hiljainen mieli on siunaus. Opi hiljentämään mielesi sekä näkemään kirkkaammin mielesi toiminta. Ilman hiljaisuutta, et voi löytää tietä todellisen itsesi luokse. Hiljaisuus on kotisi.

Mitä sinussa nousee kun hiljaisuus laskeutuu?

Lähes jokainen hiljaisuuden retriiteillämme käyneistä ihmisistä kuvaa, kuinka he löysivät kotiin Itsensä luokse. He ovat kokeneet syvää voimaantumista, elämänilon syttymistä, oivalluksia Todellisesta Itsestä, parantumista, uutta suhdetta kehon liikuttamiseen joogan avulla ja myös meditaatioihin on syttynyt uusi syvempi laatu, innostus sekä ymmärrys. On tapahtunut myös useita henkilökohtaisia aivan käsittämättömän upeita irtipäästöjä sekä vapautumisia. Monet ovat kertoneet kuinka hiljaisuuden retriiteillämme äänihoidot sekä Breathe&Release hengitykset ovat nousseet merkittävimmiksi kokemuksiksi, mikä osaltaan kertoo näiden harjoitusten voimasta integroida hiljaisuuden hedelmiä kokemukselliseksi.

Kaikki ohjauksemme retriitin aikana kumpuaa ryhmästä sekä yksilöistä käsin. Viikonlopun kokonaisuus tulee olemaan sinua ravitseva kaikinpuolin. Voit ajatella tulevasi rakkauden keitaalle, rakkauden saarelle, jossa sinulla on runsaasti aikaa oppia tuntemaan Todellinen Itsesi sekä päästää irti persoonan erilaisista kasvoista/pienestä minästä, joka kuvittelee olevan vähemmän kuin…jne. kaikki sen erilliset tarinat…

Tee elämää muuntava matka kanssamme hiljaisuuteen kristallisointujen, hengitys- ja kehotyöskentelyn sekä ohjattujen että hiljaisten meditaatioiden elävöittämänä.

Ilolla kutsumme sinut nauttimaan hiljaisuudesta kanssamme.

Täysihoito sisältää ruokailut, majoituksen ja ohjelman. Majoitus 2h huoneissa.

Retriitin rakkaudellinen energiavaihto 655€

Kun maksajana on organisaatio (yritys, yhteisö, toiminimi tai ammatinharjoittaja) retriitin hintaan lisätään ALV24%. Ole tässä tapauksessa yhteydessä: asok.soundhealing@gmail.com

True Being