English

Palvelumuotoilu

Kirjat

€30.00

Incl. VAT 10.00% 3 in stock
This online store is currently inactive.
Product description

Kirjassa käsitellään kolmea palvelumuotoilun kannalta keskeistä kokonaisuutta: asiakasymmärryksen luomista, palvelun konseptointia ja palvelun prototypointia. Kirjassa esitellään palvelumuotoilun prosessi ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Kirjassa on esitelty käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä ja siinä on runsaasti lisätiedon lähteitä aiheesta. Eri toimialoilta olevien yritysesimerkkien avulla havainnollistetaan palvelumuotoilua käytännössä. Kirja sopii oppikirjaksi aihetta opiskeleville sekä työkalupaketiksi palvelujen kehittämisessä ja käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa mukana oleville kehittäjille.

TIIMIAKATEMIA BRANDSTORE